Fem frågor till Tobias Mattsson

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/TobiasMattsson
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Tobias Mattsson

Tobias Mattsson är butikschef på Rusta i Visby – och projektsamordnare för Arbetsgivarring Skarphäll.

I projektet får sex ungdomar pröva tre arbetsplatser vardera. På varje arbetsplats får de handledarstöd.

Projektet pågår under 18 veckor och avslutas till sommaren - men det finns planer på fortsättning.

Berätta om projektet.
Målsättningen är att en ungdom (18 -25 år) ska få pröva tre arbetsplatser, sex veckor på vardera företag.

Det har varit väldigt tydligt under projektets gång att man passar olika bra på olika arbetsplatser. Det kan fungera mycket bra på ett ställe men inte alls på ett annat.
Nyckeln till framgång är att ungdomarna får bra handledning i början av praktiken – då sker en utveckling under hela praktikperioden. Vi avsätter 20 timmar per praktikant, ibland blir det mer, ibland behövs mindre.


Varför har ni startat arbetsgivarringen?
Som jag ser det måste man som arbetsgivare ha en samhällssyn. Det är viktigt att även vi tar ett ansvar för den stora kostnadsmassa som finns i kring alla utanförskap. Långsiktigt är det den stora vinsten. Företagare och arbetsgivare kan inte klaga över höga avgifter och skatter om man inte tillsammans tar ett ansvar – det borde vara självklart för alla.

Vinsten på arbetsplatsen är att om vi tar hand om våra praktikanter från början får vi ut så mycket i slutet av tiden. När personen är självständig i slutet av sin praktikperiod, kan vi tillsammans göra det där extra som vi inte hinner med i vanliga fall på arbetsplatsen.


Finns någon utmaning?
Utmaningen är att få fler arbetsplatser att medverka i arbetsgivarringen och att man får in ”tänket” att ta fram lämpliga arbetsuppgifter. Vi måste få fler arbetsgivare att se de enkla arbetsuppgifter som finns på alla arbetsplatser – och att dessa är bra uppgifter för praktikanterna när de ska komma in på arbetsmarknaden.


Blir det någon fortsättning?

Vi kommer med en ny ansökan. Vår målsättning är involvera fler ungdomar på fler företag. Vi fick för övrigt väldigt bra hjälp med ansökan förra gången. Vi skrev bara en grund och fick hjälp att lägga in det i formulären.

Men det blir nog lite förändringar nästa omgång. Både arbetsgivarna och praktikanterna tycker sex veckor på varje arbetsplats har varit för kort tid. Nu tittar vi på en modell med två arbetsplatser där man är 10-12 veckor.
Vi ska också arbeta lite noggrannare med urval till respektive plats. Är man bara på två ställen är det viktigt att man hamnar rätt.
Vi ska ha en liten kravspecifikation: Ska det leda på en framtid på Rusta behövs vissa grundförutsättningar. Ska man vara på Meca eller El-Giganten är det bra om man har körkort, för att kanske så småningom arbeta med leveranser till kunder. Med detta kommer vi att öka möjligheterna att lyckas få praktikanterna i anställning.


Önskedröm?
Min önskedröm är att alla deltagare får möjlighet fortsätta utvecklas. Att projektet leder till en förlängning t.ex. en utvecklingsanställning som ger mer erfarenhet – det är det man får jobb på idag.

Sök