AKTIVITETSKATALOGEN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/aktivitet
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

AKTIVITETSKATALOGEN


Det händer mycket på Gotland som rör vård, omsorg, hälsa, ohälsa, sysselsättning och arbetsmarknad. Det sker inom myndigheter, näringsliv, offentlig sektor, organisationer och föreningar.

 

I denna AKTIVITETSKATALOG har FinsamGotland gjort en sammanställning av pågående verksamheter.

Här finns alla kontaktuppgifter. Målsättningen är att det ska underlätta för alla att känna till vilka insatser som finns att tillgå.

.

Katalogen uppdateras kontinuerligt

Kontakta oss gärna med synpunkter på aktivitetskatalogen, uppdateringar eller för att komplettera med någon verksamhet. info@finsamgotland.se

-------------------------------------------------    

AKTIVITETSKATALOGEN

Senaste uppdateringar: 2012-06-20

Myndigheter

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan

Region Gotland

 • Enheten för arbetsträning och sysselsättning 
 • Stöd- och försörjning 
 • Ungdomsgruppen 
 • Daglig verksamhet på Gotland 
 • Öppen förskola med föräldrastöd

Näringsliv

 • ALMI Företagspartner
 • SAMHALL

Missbruk

 • Alkohol- och drogrådgivning
 • Arbetsförmedlingen
 • Beroendeenheten, vuxengruppen
 • Lyftet
 • Tillnyktringsenheten
 • TRYGGVE stödgrupper för barn med missbrukande föräldrar

Ohälsa

 • Vårdcentraler
 • Psykiatriska kliniken
 • Ungdomsmottagningen
 • Patientnämnden

Funktionsnedsättning

 • Anhörigsstöd
 • Personligt ombud och god man
 • Färdtjänst
 • Bostad med särskild service
 • Boendestöd
 • Aktiviteter

Utbildning

 • KomVux
 • Folkhögskolan

Kooperativ

 • Vad är ett socialt arbetskooperativ?
 • Lövstakooperativet
 • Suderviljan
 • Selene - Kollektivet
 • Coompanion

 

Brukarorganisationer

 • Attention ­– Gotland
 • Autism- och Aspergerförbundet
 • DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • FUNKISAM
 • GIPS (Gotlands Intresseförening för psykiskt sjuka)
 • Handikappförbunden
 • Hjärt- och lungsjukas riksförbund
 • Personskadeförbundet, RTP
 • RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga
 • Reumatikerförbundet samt Distrikt Gotland.
 • Riksförbundet för mag- och tarmsjuka
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
 • STROKE - Strokeförbundet
 • Svenska Dyslexiföreningen
 • Synskadades Riksförbund, SRF
 • Fler länkar

Intresseorganisationer och föreningar

 • Frälsningsarmén 
 • Röda Korset

Pågående Finsamprojekt


 • Arbetsträning inom offentlig sektor
 • Hamnringen
 • Unga Kvinnor
 • Ungdomskraft

Pågående projekt genom ESF och LEADER m fl

 

 • HITTA RÄTT VÄG FRAMÅT
 • JOBHOUSE
 • LIVSKRAFT
 • KRUKMAKARENS HUS
 • RASK på Norrbys
 • Sociala företag för ökad välfärd
 • Social ekonomi för ökad välfärd

Sjukskrivningsmiljarden

 • Bra Sjukskrivning: Rätt • Aktiv • Säker
 • Fysik aktivitet på recept, FaR
 • Rehabkoordinator
 • Sjukgymnast direkt