AKTUALISERING TILL JOBBSAM

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/aktualisering
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

OBSERVERA ATT DENNA SIDA INTE LÄNGRE ÄR AKTUELL.

HÄR FINNS AKTUELL INFORMATION OM JOBBSAM: www.gotland.se/jobbsam

DENNA SIDA INNEHÅLLER INFORMATION KOPPLAD TILL AVSLUTADE JOBBSAM-PROJEKT

*****

Hur gör man en aktualisering till JobbSam?

 • Informera personen om vad JobbSam är och vad det innebär.

 • Skriv ut checklistan, samtycke och välkomstbrev (länkar till höger på denna sida)

 • Informera om varför samtycke behövs (länk till höger på denna sida)

 • Fyll i samtliga dokument (samtycke, checklista och välkomstbrev) Detta ska ske tillsammans med personen som vill ansöka till JobbSam.

 • Boka en tid för ditt samtal (länk till höger på denna sida)

 • Skriv upp den bokade tiden på personens välkomstbrev (OBS! Personen kan inte själv se sin bokade tid på hemsidan. Det kan endast du som remittent).

 • Skicka sedan checklista och samtycke till JobbSam.

 • Välkomstbrevet får personen med sig hem.

OBS! Har den som aktualiseras offentlig försörjning?

Den part som står för den offentliga försörjningen måste godkänna aktualiseringen. Detta ska vara klart innan första mötet med JobbSam.
 

Mötet på JobbSam, som ni bokat tillsammans, innebär att personen kommer till oss. Ni gör tillsammans upp om du, som remittent, ska närvara på samtalet eller inte.

Personen väljer själv vem hen vill ha med till JobbSam.

Det är viktigt att samtycket och checklistan inkommer till JobbSam innan samtalet äger rum.

Samtalet tar som mest en timme.

Efter samtalet kommer vidare kartläggning och eventuell komplettering att göras för att - så lång möjligt - säkerställa att JobbSam, är rätt insats.

Beslut om antagning till JobbSam eller annan rekommendation kommer att skickas till personen, försörjande myndighet och remittenten inom cirka fyra veckor.

 
VIKTIGT ANGÅENDE SAMTYCKE!
För att JobbSam ska kunna samverka fullt ut är det viktigt att deltagaren tillfrågas om samtycket gäller alla parter:
 • Utbildning
 • Socialtjänst
 • Hälso- och sjukvård
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan

Notera tydligt om någon av parterna INTE får medverka i denna samverkan.

Vid frågor kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund

E-post: johannes.hedlund@edu.gotland.se                      
Mobil: 070 - 447 76 64