Almedalen 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/almedalen2010
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

PÅ SPÅRET MOT ARBETSMARKNADEN


FULLSATT i ALMEDALEN!

”Jag vill rikta ett särskilt välkommen till er med de fina tröjorna:  ”Jag fick chansen – och jag tog den”.  Er medverkan är ett betyg på hur vi ordnat välfärden i vårt samhälle – att ni är med och berättar om era erfarenheter. Går det bra för deltagarna i projekten så går det bra för samhället också”

Den heta Almedalsveckan 2010 slog alla tidigare rekord, såväl vad gäller arrangemang som organisationer. Därför är det extra roligt att Finsams seminarieeftermiddag fyllde hörsalen i Donnerska huset den 9 juli. Inte förrän fredagseftermiddagen gick mot sitt slut började det tunna ut i publiken.


Frågeställningen gällde det framtida välfärdsarbetet. Som första punkt stod en paneldiskussion med politikerna Gunnar Axén (M) ordförande i Socialförsäkringsutskottet samt riksdagsledamot Ronny Olander (S) som även han sitter i Socialförsäkringsutskottet.

– De samordnande insatserna runt individen som Finsam står för är helt avgörande om vi ska kunna hjälpa människor tillbaka till arbetslivet, inledde Gunnar Axén.
– Inte minst är resonemanget kring helheten viktigt, tillade Ronny Olander. Vi politiker brukar prata om att människan ska stå i centrum - det gäller verkligen i Finsam:s verksamhet. Vi måste hitta förutsättningar att se över blockgränserna.

En gemensamt viktig fråga för Finsam är den långsiktiga finansieringen.  Det statliga anslaget till samordningsförbunden har varit konstant – trots att antalet förbund ökar. Det får konsekvenser. Idag minskas anslagen hos de redan existerande förbuden, när fler tillkommer.
– För långsiktighetens skull måste samordningsförbunden finansieras som ett anslag, svarade Gunnar Axén. Jag är tämligen övertygad om att vi i höstens budget får igenom det här som ett anslag, vilket då ger ett treårsperspektiv.

FinsamGotland stod för den andra programpunkten genom att presentera de två projekten På Spåret och Arbetsgivarring Skarphäll. Detta gotländska samarbete mellan Finsam och näringsliv uppmärksammas på många håll i landet.

Dagens absolut varmaste applåd fick Filip Nyborg, projektdeltagare i På Spåret, när han begärde det avslutande ordet.
– Det slog mig, när vi pratar om pengar, Finsam och utanförskap. Vi vet att det finns många med psykisk ohälsa i Sverige idag. Det måste finnas ett samband mellan psykisk ohälsa och utanförskap. Våra program och projekt måste vara det bästa sättet att ta sig ur den cirkeln!

Seminarieeftermiddagens sista timme ägnades projekt Columbus från Göteborg. Där får unga vuxna med psykisk ohälsa stöd från psykolog och coach för att må bättre och närma sig arbetsmarknaden.

Arrangör var FINSAM: Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) samt FinsamGotland.Sök

Särskild uppmärksamhet fick de gotländska deltagarna i tröjor med texten: Jag fick  chansen - och jag tog den.
Två politiker från socialförsäkringsutskottet: Ordförade Gunnar Axén (M)  samt riksdagsledamot Ronny Olander (S) .
HITTA RÄTT I ALMEDALEN
Filip Nyborg (projektdeltagare) i samtal med Gunnar Axén (M)