Almedalen 2011

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/almedalen2011
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Almedalsveckan 2011

 

 

SAMVERKAN FÖR SAMHÄLLETS SOCIALA HÅLLBARHET


Samverkan för samhällets sociala hållbarhet var det gemensamma temat för FINSAM i Almedalen 2011.

Under veckan har fem samordningsförbund varit värd för var sitt frukostseminarium. Här har framgångsrika projekt och verksamheter presenterats för en nationell publik. Sammanlagt 282 personer besökte seminarierna, vilket innebär fullsatt lokal, alla dagar.

Vi kan också se att de ämnen som tagits upp har intresserat många, som läst om projekt och frågeställningar i Almedalsveckans officiella kalendarium. De båda tidningarna Föräldrakraft och Dagens samhälle har listat FINSAM-seminarier i sina tipslistor.

FINSAM har också haft ett bemannat torgstånd för att sprida information och knyta kontakter.

-------------------------------------------------

Under Almedalsveckan 2011 arrangerades 1487 programpunkter i det officiella kalendariet. Av dessa stod FINSAM för sju.

-------------------------------------------------

FRUKOSTSEMINARIERNA

MÅNDAG:

TRIS - LYCKAD SJUKSKRIVNING PÅ FYRA BEN

Anna-Sophia von Celsin berättade om TRIS, tidig rehabilitering i samverkan

RAR-Sörmland med TRIS, Tidig Rehabilitering i Samverkan var värd för FINSAM:s första frukostseminarium Almedalsveckan 2011.

– Vi måste börja tidigt för att undvika att patienter fastnar i långvariga sjukskrivningar, inledde rehabiliteringsläkare Anna-Sophia von Celsing. Rehabiliteringspotentialen sjunker med 50 procent efter sex månader, troligen redan tidigare.  LÄS MER OM TRIS HÄR.

Arrangör: Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

 

.

TISDAG:

ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV VÄLFÄRDEN

Hur lyckas vi med att få myndigheter att samverka för att utveckla välfärden? Hur får vi lokala erfarenheter att bli nationellt intressanta? 

_ Vi har goda erfarenheter att förvalta från projekt, aktiviteter och verksamheter. Den stora utmaningen är implementeringen, summerade Ola Andersson. Vi har också format en rubust struktur som skulle kunna användas för att uppnå andra samhällspolitiska mål, exempelvis folkhälsa. Vi har löst problemet med statens centralstyrning och det kommunala självstyret genom att bilda en organisation med gemensamt mål. LÄS MER OM TISDAGENS FRUKOSTSEMINARIUM HÄR.

Arrangör: Samordningsförbundet DELTA Göteborg Hisingen, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

.

ONSDAG:

OM KVINNORS OHÄLSA OCH VÄGEN TILLBAKA

 Kvinnor har längre sjukskrivningar än män – oftare på grund av psykiskt ohälsa och stress. Många riskerar att bli utförsäkrade.

Hur ser fungerande arbetslivsinriktade åtgärder ut för långtidssjukskrivna kvinnor - när problemen är en ryggsäck tung att bära.?

Vitalis i Uppsala har goda erfarenheter av terapiformen ACT och multidisciplinära team.  LÄS MER OM ONSDAGEN SEMINARIUM HÄR

Arrangör: Samordningsförbundet Uppsala län, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

TORSDAG:

ETT NÄRINGSLIV MED SAMHÄLLSSYN

Att komma tillbaka på arbetsmarknaden efter lång sjukskrivning kan vara svårt. Många har aldrig fått chansen till ett eget jobb – det gäller inte minst unga med funktionsnedsättnig. Torsdagens seminarium handlade om FinsamGotlands samarbete med näringslivet och behovet av arbetstränings– och praktikplatser.  LÄS MER OM SEMINARIET HÄR

Arrangör: FinsamGotland, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

 

 

.
FREDAG:

UNGDOMAR UTAN BETYG HITTAR FÖRSTA JOBB

Arbetslösheten bland ungdomar är hög. De som hoppar av skolan utan betyg hamnar lätt i kläm mellan myndigheternas ansvar. Hur undviker vi att ungdomar hamnar mellan stolarna när kommunernas, AF:s och FK:s regelverk krockar?
Samordnade resurser kan lösa ungas utanförskap visar Grenverket Södertörn. LÄS MER OM SEMINARIET HÄR

Arrangör: Samordningsförbundet Östra Södertörn, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

.


 

 

TORGSTÅNDET

Mellan den 4-8 juli (måndag till fredag) hade FINSAM ett torgstånd med information och aktiviteter.
Torgståndet bemannades av det samordningsförbund som för dagen var värd för frukostmötet.

ANNONSERADE PROGRAMPUNKTER:
TORSDAG förmiddag

DE OSYNLIGA KVINNORNASusanne Johansson berättar om projektet Unga Kvinnor, almedalsveckan 2011

Projektledare Susanne Johansson berättade om projektet Unga Kvinnor, FinsamGotland.

Hur kan vi bryta destruktiva livsmönster för unga kvinnor utan jobb och utbildning?

De har stora försörjningssvårigheter men kontakterna med myndigheter är korta – de hinner aldrig ses som ett problem.

De riskerar att hamna mellan stolarna i välfärdssystemen. Och de har en stor del av vuxenlivet framför sig. LÄS MER HÄR. Unga kvinnor, FinsamGotland

.

TORSDAG eftermiddag

STUPRÖR OCH HÄNGRÄNNOR - VINSTEN MED SAMORDNING

När vi kritiserar stuprören inom förvaltning är det troligen inte specialiseringen utan den bristande samordningen som vi vänder oss emot.
Lyssna till Jonas Wells samtal från FINSAM-tältet här.

Jonas Wells är samordnande tjänsteman Norra Västmanlands Samordningsförbund. Han är också mannen bakom Samordningsbloggen - där han bland annat berättar om sina intryck från Almedalsveckan 2011.

Bilden th: Texten på skylten lyder: VAR SÅ GOD, SÄTT DIG MELLAN STOLARNA.

-------------------------------------------------

Arrangörer är
• Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)
• Nationella rådet och dess arbetsgrupp
• Deltagande FinsamFörbund:
  • Samordningsförbundet Uppsala län
  • Samordningsförbundet RAR Sörmland
  • Samordningsförbundet Östra Södertörn
  • Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta
  • Samordningsförbundet Finsam Gotland
-------------------------------------------------

Om Almedalsveckan

Almedalsveckan har arrangerats i mer än 40 år. Det började med att Olof Palme talade från ett lastbilsfalk i ett hörn av parken år 1968.
Under åren som gått har veckan växt - både i antal dagar, medverkande och deltagande. Almedalsveckan har utvecklats till en unik mötesplats för diskussioner och politik.  


År 2010 arrangerades 1396 möten av drygt 800 organisationer under Almedalsveckan. Även Finsam fanns på plats och lockade stor publik till halvdagsseminariet ”På spåret mot arbetsmarknaden”.

Almedalsveckan äger alltid rum vecka 27.


Riksdagspartierna har var sin dag med tal från Almedalens scen.

Partiernas dagar 2011
3 juli Miljöpartiet
4 juli Moderaterna
5 juli Vänsterpartiet
6 juli Folkpartiet
7 juli Centerpartiet
8 juli Socialdemokraterna
9 juli Kristdemokraterna
10 juli Sverigedemokraterna