Almedalen 2014

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/almedalen2014
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FINSAM I ALMEDALEN 2014!

FINSAM I ALMEDALEN 2014!

ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s  serie frukostmöten och lunchseminarier under Almedalsveckan 2014.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet.

Välkommen till fem frukostmöten, två lunchseminarier och ett offentligt möte under Almedalsveckan 2014.

--------------------------------------------------------------------

Gotländsk medverkan vid Försäkringskassans seminarium, Almedalsveckan 2014

Många gotländska namn dök upp under Almedalsveckan, när Försäkringskassan diskuterade arbetsmarknad för personer i behov av stöd. 

Tobias Mattsson, Pär Andersson, Evy Pettersson och Anna Sandell Skoggren berättade om sina erfarenheter i ett seminarium som nu är tillgängligt på webben. De återfinns cirka 20 minuter in i det även i övrigt intressanta samtalet.

Länk till FK:s seminarium "Vi vill jobba hos er"

--------------------------------------------------------------------

FEM FRUKOSTMÖTEN

TID: Måndag till fredag 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
TILLGÄNGLIGHET: Gotlands tillgänglighetsguide, Joda Bar & kök

 

Måndag frukost: EN DÖRR IN MOT ARBETE ELLER STUDIER Stöd till Unga Vuxna i Ingenmansland

Gruppen unga som varken studerar eller arbetar växer. De befinner sig i ett Ingenmansland, där de behöver rätt stöd snabbt. Ungdomarna behöver en väg in till myndighetsvärlden och möjligheterna till olika slags stöd. Välkommen till ett frukostmöte om nya arenor och om hur samverkan kan ge resultat. LÄS MER HÄR (SAMMANFATTNING FRÅN MÖTET OCH LÄNKAR TILL UNG I TÄLJE OCH FALUNS EN DÖRR IN).

------------------------------------------------------------

Tisdag frukost: ATT FINNA, FÅ OCH BEHÅLLA ETT ARBETE  Om att få chansen – och chansen till en andra chans

Stora grupper har idag svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Kan arbetsintegrerande sociala företag bli en väg till arbetslivet? Och hur vi stötta unga kvinnor som lever i miljöer med missbruk eller kriminalitet finna, få och behålla ett arbete. Välkommen till ett frukostmöte som visar att samverkan ger resultat. Läs mer här

------------------------------------------------------------

Onsdag frukost: NÄR VÄLFÄRDSSYSTEMEN INTE RÄCKER TILL Om dem som står längst bort från egen försörjning

Nollplacerade är de sjuka som inte har rätt till sjukpenning. Ofta har man aldrig haft något jobb. Andra har varit borta från arbetsmarknaden under många år. Dessa bortglömda grupper riskerar att fastna i bidragsberoende. Ett frukostmöte om hur samverkan kan lösa problem ingen klarar på egen hand! Läs mer här

------------------------------------------------------------

Torsdag frukost: PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGA En grupp som lätt hamnar mellan stolarna i välfärden

Den psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna ökar i Sverige. Det är en utsatt grupp som lätt kan hamna mellan stolarna i välfärden. Hur hittar vi nya möjligheter och lösningar? Hur kan vi ge stöd på vägen mot arbete eller studier? Välkommen till ett frukostmöte om gemensamt ansvarstagande. Läs mer här

------------------------------------------------------------

Fredag frukost: PROBLEMEN INGEN KAN LÖSA PÅ EGEN HAND Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen löser detta på egen hand. Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter. Medverkan Tomas Eneroth (S), Lotta Finstorp (M), Christer Nylander (FP) och Mehmet Kaplan (MP). Välkommen till ett panelsamtal om långsiktig samverkan kring välfärden. Läs mer här

------------------------------------------------------------

TVÅ LUNCHSEMINARIER

Tisdag 1 juli klockan 12.00 - 12.45. Lunch serveras från 11.30.
Torsdag den 3 juli klockan 12.30 - 13.15. Lunch serveras från 12.15

PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
TILLGÄNGLIGHET: Gotlands tillgänglighetsguide, Joda Bar & kök
ARRANGÖR: Nationell Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Tisdag lunch: STÖD TILL DEM SOM STÅR LÅNGT FRÅN ARBETE Tre myndigheter samtalar om samverkan

Möt generaldirektörerna MIKAEL SJÖBERG (AF) och DAN ELIASSON (FK) samt LENNART GABRIELSSON, 1:e vice ordförande SKL i ett samtal om samverkan i arbetsmarknadsfrågor. Vilka möjligheter finns? Vilka nya skulle behöva tillkomma? Hur kan samordningsförbunden förstärka stödet till enskilda individer? Välkommen till ett lunchmöte om hur myndigheter kan stödja kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, så att de får jobb. Läs mer här

-----------------------------------------------------------

Torsdag lunch: UNGDOMAR, STRESS OCH PSYKISK OHÄLSA  Om stöd för att komma in på arbetsmarknaden

Hur ser den psykiska ohälsan ut bland unga vuxna? Varför mår många ungdomar så psykiskt dåligt? Hur har arbetsmarknaden utvecklats och vad behöver göras för att dessa unga vuxna ska komma in? Kan samverkan mellan kommun, landsting, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen vara en hjälp? Välkommen till ett lunchmöte om psykisk ohälsa bland unga. Läs mer här

-----------------------------------------------------------

OFFENTLIGT SAMTAL - Tältet, Hamnplan

TID: Måndag klockan 10:00 - 10:20
PLATS: FINSAMS tält står centralt på Hamnplan, nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen.

Offentligt möte, måndag förmiddag: VAD HÄNDER NÄR PROJEKTTIDEN TAR SLUT?  Spänningsfältet mellan projekt och egen finansiering

Projekt ger möjlighet att arbeta fram metoder och arbetssätt. Men vad händer när projekttiden tar slut? Hur förhindrar vi att goda erfarenheter går till spillo? Hur kan vi säkra att lyckade metoder lever vidare och absorberas i fortsatt och/eller annan verksamhet. Samtalet tar avstamp i projektet KRUT som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Läs mer här

 

 

Sök
KONTAKT

Frågor rörande webbplats och program:
info@finsamgotland.se

Finsamma tips under Almedalsveckan 2014

FINSAMS GUIDE TILL ALMEDALEN 2014!

 
Tipsa oss gärna om Finsam-nära arrangemang under Almedalsveckan 2014!

info@finsamgotland.se

ARRANGÖR OCH BESÖKARE
RES TILL ALMEDALEN

Inaktuell