Almedalen 2017

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/almedalen2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FINSAM I ALMEDALEN 2017

TEMA: RUSTA SKAPA SAMVERKA

ATT RUSTA SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten, lunchseminarium och workshop under Almedalsveckan 2017.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
 
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!
 

Liksom tidigare år finns också ett bemannat marknadstält, måndag till fredag mellan 10.00-16.00. Här finns representanter för Dagens tema på plats för att svara på frågor och berätta om arbetssätt som tagits fram i genom samverkan. Fredagen den 7 juli kommer  FinsamGotland att presentera aktuell verksamhet och satsningar.

 

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), FinsamGotland och övriga medverkande samordningsförbund.

VÄLKOMMEN TILL FINSAM I ALMEDALEN, 3 -7 juli 2017

--------------------------------------------------------------------

ETT LUNCHSEMINARIUM

Torsdag lunch: OM TILLIT TILL VÄLFÄRDEN & SOCIAL TRYGGHET  Jämlika livsvillkor och minskade hälsoklyftor

Vad betyder tillit och jämlikhet i välfärden för det svenska samhällsbygget? Vad krävs för att hälsoklyftorna i samhället ska minska? Trots goda tider kvarstår skillnader som förklaras av faktorer som ekonomi, utbildning och kön.

Välkommen till ett seminarium med utgångspunkt i resultat från Kommissionen för jämlik hälsa, med bland andra kommissionens sekreterare, Anna Balkfors. Medverkar gör också skribenten och föreläsaren Staffan Landin. LÄS MER HÄR

--------------------------------------------------------------------

FEM FRUKOSTMÖTEN

Måndag frukost: HITTA RÄTT VÄG I EN KOMPLICERAD VÄRLD Stöd till Unga Vuxna i Ingenmansland

Unga med komplexa svårigheter hamnar lätt i ett Ingenmansland, där det är svårt att hitta rätt – både för individen och de yrkesgrupper som ska erbjuda stöd.
 
Hur underlättar vi för unga som behöver extra stöd för att komma till aktivitet, arbete eller studier? Att hitta rätt - och att se sina möjligheter - i en djungel av regler och myndigheters uppdrag är inte lätt.
 
Välkommen till ett frukostmöte om unga som behöver extra stöd för att nå egen försörjning. Hur hittar vi rätt i en komplicerad värld av myndigheters uppdrag och regelverk? LÄS MER HÄR
 
TID: Måndagen den 3 juli klockan 8.00-8.50.
Frukost serveras från 7.30
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
--------------------------------------------------------------------

Tisdag frukost: KUNSKAPEN SOM GÖR SKILLNAD  ”Huvudnycklar” som öppnar dörren till integration

Hur mycket kunskap om det svenska samhället erbjuder vi nyanlända? Vad blir vinsterna  om vi ger lite mer?
 
Hälsa är en annan nyckel som underlättar integrering. Hälsolittercitet handlar om att ta kontroll över den egna hälsan. Här handlar det om att förstå den information man får.
 
Välkommen till ett frukostmöte om nycklarna som öppnar dörren och underlättar integration. LÄS MER HÄR
 
TID: Tisdagen den 4 juli klockan 8.00-8.50. Frukost serveras från 7.30
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
--------------------------------------------------------------------

Onsdag frukost: EN ARBETSMARKNAD ÖPPEN FÖR FLER Entreprenörskap & jämställdhet skapar nya vägar till jobbHur kan vi skapa nya jobb för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden?

Är entreprenörskap och småföretagande en väg att bryta utanförskap och öka integration? Vilket stöd erbjuds kvinnor och män – är det jämställt? Ett seminarium med genusperspektiv och fokus på möjligheter.

Välkommen till ett frukostmöte om entreprenörskap och nytänkande som kortar vägen mot egen försörjning längre för utsatta grupper.. LÄS MER HÄR

TID: Onsdagen den 5 juli klockan 8.00-8.50. Frukost serveras från 7.30
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
--------------------------------------------------------------------

 

Torsdag frukost: BEMÖTANDE VID PSYKISK OHÄLSA ”Det gäller att hitta bromsen och fånga signalerna”

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Det är den stressrelaterade ohälsan som ökar mest. Ett annat folkhälsoproblem är våld i nära relationer. Två orsaker till psykisk ohälsa. Hur hittar vi den kortaste vägen tillbaka för den som drabbas?

Välkommen till ett seminarium om bemötande och arbetssätt som kan minska risken för långa sjukskrivningar och utanförskap. LÄS MER HÄR

--------------------------------------------------------------------

Fredag frukost: NÄR DET HANDLAR OM HELHETEN Samverkan för social hållbarhet och tillit till välfärden

Vilken roll har Finsam i välfärden? Sveriges ekonomi är god och sysselsättningen ökar och antalet arbetlösa minskar. Trots att det går bra för Sverige finns grupper som som fortfarande har svårt att komma till egen försörjning. När innanförskapet blir trängre ökar utanförskapet.

Välkommen till ett panelsamtal om samverkan kring välfärden när det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter. LÄS MER HÄR

--------------------------------------------------------------------

WORKSHOP

Workshop, fredag 9.00 NÄSTA STEG FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDEN  Workshop om samverkan för utveckling av välfärden

Inom förvaltningssverige, runt om i landet, pågår en tyst revolution. Allt fler kommuner och landsting, har tillsammans med Arbetsförmedling och Försäkringskassan bildat samordningsförbund (Finsam) för att stödja utvecklingen av samverkan. Därmed har förutsättningar för välfärdsutvecklingen förändrats.

Välkommen till en workshop kring där vi ser tillbaka på utvecklingen, fångar upp  intressanta trender och tillåter oss att spåna över hur långt utvecklingen kan leda oss. LÄS MER HÄR

--------------------------------------------------------------------

MÖTESPLATS

TORSDAG 6 JULI 10.00-15.00 Hamnplan, plats 215

Våld i nära relationer är en komplex samhällsfråga, där kunskap och bemötande att viktig inom välfärdens inom alla verksamheter. Hur ska man som tjänsteman på en myndighet upptäcka våld i nära relationer? Ett seminarium i samtalsform om rutiner som gör skillnad - och att våga fråga! LÄS MER HÄR


Fredag, 10.00 -14.30 FinsamGotland: NÄR VI JOBBAR TILLSAMMANS  Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

I år firar samordningsförbundet FinsamGotland 10 års verksamhet. Under dessa år har erfarenheter samlats och kunskapsbanken vuxit.

Välkommen till vårt tält (Hamnplan 215) där vi presenterar pågående satsningar. LÄS MER HÄR

 

 

OM ALMEDALSVECKAN

Almedalsveckan har arrangerats i mer än 40 år. Det började med att Olof Palme talade från ett lastbilsflak i ett hörn av parken år 1968. Nu är Almedalen en unik demokratisk mötesplats för diskussioner och politik. Motstycke saknas både i Sverige och internationellt.

Under åren som gått har veckan vuxit - såväl vad gäller antal dagar, medverkande som deltagande.  År 2016 arrangerades 3 799 evenemang av cirka 1730 arrangörer under Almedalsveckan. Veckan brukar ha cirka 40 000 besökare.

2016 arrangerade FINSAM fem frukostmöten och ett lunchseminarium. Många intresserade kom också till vårt informationstält.

Programmet för 2016 och tidigare år finns i spalten till vänster på denna sida.