Almedalen 2018

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/almedalen2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FINSAM I ALMEDALEN 2018

TEMA: RUSTA SKAPA SAMVERKA

ATT RUSTA SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten, lunchseminarium och workshop under Almedalsveckan 2018.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
 
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!
 

Liksom tidigare år finns också ett bemannat marknadstält, måndag till fredag mellan 10.00-16.00. Här finns representanter för Dagens tema på plats för att svara på frågor och berätta om arbetssätt som tagits fram i genom samverkan.

Fredagen den 6 juli kommer  FinsamGotland att presentera aktuell verksamhet och satsningar.

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), FinsamGotland och övriga medverkande samordningsförbund.

VÄLKOMMEN TILL FINSAM I ALMEDALEN, 1 -6 juli 2018

Måndag 2 juli klockan 8.00 – 8.50 DE GER UNGA STÖD SÅ ATT RÄTT SAKER HÄNDER Tema: Unga på gränsen till Ingenmansland

MÅNDAG 2 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Unga med komplexa svårigheter är en sårbar grupp. För många är det svårt att orientera sig bland myndigheter och stödformer. Många behöver hjälp att se sina möjligheter och stöd för att ”levla upp”. Hur kan vi underlätta för unga som behöver stöd för att komma till aktivitet, arbete eller studier? Detta seminarium utgår från två framgångsrika exempel där den egna kraften tas till vara för att skapa förändring: Level Up i Västra Skaraborg och Möjliggörarna i Huddinge, Botkyrka, Salem.  Läs mer om programmet här

 

Tisdag 3 juli klockan 8.00 – 8.50 ALLA SAMHÄLLETS SPELARE BEHÖVS PÅ PLAN Tema: De som mest är i behov av välfärdens stöd

TISDAG 3 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

De som står långt från trygghet och egen försörjning har ofta många kontakter  med myndigheter, vård och omsorg – men helhetsbilden saknas. Här behövs alla samhällets spelare vara på plan. Hur kan näringsliv, myndigheter och fotbollsklubben samarbeta? Hur kan vi förenkla för familjer med komplexa problem inom flera ansvarsområden?  Detta seminarium utgår från två exempel på samverkan som kan förändra förutsättningarna. POINT från Sjuhärad och Hela Familjen från Skåne Nordost, Läs mer om programmet här

 

Onsdag den 4 juli klockan 8.00 - 8.50 SAMVERKAN KRING INTEGRATION I PRAKTIKEN Alla behövs och har kompetens som kan ge jobb

ONSDAG 4 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Varje flykting och ensamkommande har sin egen historia. Där kan också finnas krigsrelaterade erfarenheter som leder till trauman och ångest. Men alla har också drömmar, idéer och kompetens. Hur kan detta tas tillvara? Hur kan vi stötta nyanlända och utlandsfödda att komma ut i arbete eller studier? Välkommen till ett seminarium med utgångspunkt från två verksamheter som finansieras av samordningsförbund: Balder Premiär i Göteborg och Avanti i Malmö. Läs mer om programmet här

Torsdag den 5 juli  klockan  8.00 – 8.50 VÄGEN TILL ETT VÄRDIGT LIV Om rehabilitering i samverkan i välfärdens utkant

TORSDAG 5 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Sjuk men ingen rätt till sjukpenning, samtidigt ingen tillgång till rehabilitering. Så ser situationen ut för många nollplacerade. Andra kan ha försörjning men är långt ifrån redo att komma ut i arbete eller försörjning. Hur får vi system och regelverk att samspela med individens behov i centrum? Detta seminarium utgår från SKLs initivativ kring frågan och verksamheten RESAM i Västra Göteborg. Läs mer om programmet här

Torsdag den 5 juli klockan 12.00 – 12.50 UTMANINGAR I VÄLFÄRDENS STUPRÖR Samverkan kring frågorna ingen klarar på egen hand

TORSDAG 5 JULI 12.00 -12.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Långtidssjukskrivna, utrikesfödda, nollplacerade utan sjukpenning och möjlighet till rehabilitering samt unga med psykisk ohälsa. Detta är grupper som behöver stöd från flera aktörer. Hur klarar vi utmaningar bland välfärdens stuprör och mellanrum? Hur kan vi öka samverkan? Och vad vinner vi på det? Vid seminariet medverkar Nationella Rådet för samordningsförbund, två ordförande i samordningsförbund samt ordförande i Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Läs mer om programmet här

Torsdag den 5 juli 13.00 – 13.50 HUR VET VI ATT DET INTE GÅR ÅT HELVETE? Dags för en faktabaserad Sverigebild

TORSDAG 5 JULI 13.00 -13.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Hur faktabaserad är bilden av utvecklingen i Sverige, i länet eller kommunen? När informationsflödet ökar är det svår att skilja sant och från falskt. Vad vet vi och vad tror vi? Hur skiljer vi fakta från åsikter? Läs mer om programmet här

Torsdag den 5 juli 14.00 – 14.45 SÅ LEDER INSATSER TILL LÅNGSIKTIGA VINSTER När tid blir pengar i välfärdens Sverige

TORSDAG 5 JULI 14.00 -14.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Vi pratar om individers behov av stöd. Vi ser satsningar som ger goda resultat, då individer går från offentlig försörjning till lönearbete eller studier. Årsredovisningar visar att välfärd kostar. Hur visar vi de stora ekonomiska vinsterna i att bryta utanförskap – som annars riskera bli livslångt? Läs mer om programmet här

Torsdag den 5 juli klockan 15.00 – 16.00 FRÅN SAMHÄLLETS GRÅZON TILL NYSTART I LIVET Satsningen som leder unga bort från utanförskap

TORSDAG 5 JULI 15.00 - 16.00, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

De är unga vuxna och befinner sig samhällets gråzon. Skolgången är bristfällig. Med erfarenhet av kriminalitet och /eller droger litar de inte på samhället och är kända av polisen. Vad behöver unga vuxna som hamnat i socialt utanförskap för att ta chansen till förändring? Seminariet utgår från verksamheten Chance 2 Change (C2C) i och projektet PIMA i Västerås. Läs mer om programmet här.

MÖTESPLATS

Måndag till fredag, Hamnplan H215, 10.00 – 16.00 MÖTESPLATS: RUSTA SKAPA SAMVERKA För välfärd och samhällets sociala hållbarhet

MÅNDAG TILL FREDAG ,10.00 – 16.00, HAMNPLAN H215

Välkommen till FINSAMs tält på Hamnplan, måndag -fredag. Varje dag har sitt tema där de som medverkat vid dagens frukostmöte finns på plats. Läs mer om de olika dagarns tema här

 

Fredag den 6 juli 10.00 –16.00 FinsamGotland: NÄR VI JOBBAR TILLSAMMANS Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

FREDAG 6 JULI 10.00 - 16.00, HAMNPLAN H215

Välkommen till Finsams tält på Hamnplan H215. Möt gotländska representanter som jobbar med samverkan för välfärd – mycket kunskap på liten yta!

KONTAKT: Finsam i Almedalen

För information, kontakta:

Greta Henriksson, FinsamGotland
greta.henriksson@finsamgotland.se
Mobil: 0707 - 430 436
 
Ola Andersson, DELTA-Hisingen
ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se
Mobil: 0703-052755
 
Maria Lindgren-Tuoma, Skellefteå-Norsjö
Tel: 070-236 58 55
 
Cindy Martiin, Försäkringskassan, Nationella Rådets arbetsgrupp
martiin.cindy@forsakringskassan.se
Tel: 076-247 00 54

OM ALMEDALSVECKAN

2018 firar Almedalsveckan 50-årsjubileum. Det började med att Olof Palme talade från ett lastbilsflak i ett hörn av parken år 1968. Nu är Almedalen en unik demokratisk mötesplats för diskussioner och politik. Motstycke saknas både i Sverige och internationellt.

Under åren som gått har veckan vuxit - såväl vad gäller antal dagar, medverkande som deltagande.  År 2017 arrangerades 4 062 evenemang av 1 895 organisationer under Almedalsveckan. Ungefär 40 000 unika besökare räknades in under veckan.

2017 arrangerade FINSAM fem frukostmöten, ett lunchseminarium, torgmöte och workshop. Många intresserade kom också till vårt informationstält.

Programmet för 2017 och tidigare år finns i spalten till vänster på denna sida.