PÅ ARBETSPLATSEN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arbete
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Bemötande på arbetsplatsen

FinsamGotland arrangerar  informationsträffar med praktiska råd om bemötande, i samband med att någon praktiserar eller arbetstränar på din arbetsplats.

Utbildningen Vi är alla olika "Alla kan inte ha storlek 38" har genomförts vid 14 tillfällen, med sammanlagt 1000 åhörare på Gotland. 

Vi får ofta önskemål om en repris av denna favorit.

Av personliga och praktiska skäl kommer det dock inte att genomföras under 2016. 

Utbildningen ger grundkunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (alternativa funktionssätt) och vad det kan betyda på en arbetsplats. Den riktar sig till kollegor, arbetsgivare, vänner, anhöriga eller allmänt intresserade.

Under föreläsningen nämns en rad böcker och filmtips. Dessa finns här (länk till pdf)

MEDVERKAN: Jan-Erik Eriksson, handledare, Marie Lundahl, specialpedagog, Inger M Johansson, ambassadör för (H)järnkoll på Gotland
 
 

 

Utbildningen arrangeras av FinsamGotland i samarbete och (H)järnkoll på Gotland. Ursprungligen även i samarbete med ASD-resurs (Hansa Utbildning).

(H)järnkoll på Gotland (länk)

ASD-Resurs: Hansa Utbildning med stöd från Europeiska Socialfonden (länk)

 

 

 

Sök

SÅ GÖR DU SOM KOLLEGA, (H)järnkoll, 2012.

HANDLEDNING. Visste du att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken? Lär hur du kan agera som kollega för bättre psykisk hälsa på jobbet.

SÅ GÖR DU SOM CHEF (utgiven av (H)järnkoll).

Handledning för dig som har med personalansvar. Trycksaken innehåller stöd hur man kan arbeta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen, både när det uppstått och i förebyggande syfte