INFO FÖR ARBETSGIVARE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arbetsgivare
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

INFORMATION FÖR ARBETSGIVARE

Individanpassat stöd för arbetsgivare

Länk: Örebro kommun har producerat denna inspirerande informationsfilm om hur man som arbetsgivare kan anställa personer med psykisk ohälsa.

ARBETSGIVARRING

En arbetsgivarring är en grupp företag som samarbetar för att skapa praktikplatser. Målgruppen är personer som av olika skäl varit borta från arbetsmarknaden under lång tid - eller kanske aldrig fått chansen till jobb.

Skarphälls Arbetsgivarring och Hamnringen är två exempel som båda startat som projekt med stöd från FinsamGotland. Dessa arbetsgivarringer är inriktade på ungdomar som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. LÄS MER HÄR

Kontakta oss gärna för mer information
Eva Jupiter, samordnare FinsamGotland, 070 - 447 67 16

–-------------------------------------------------------------------------------   

 

FÖRETAGARFRUKOST I HEMSE OCH SLITE

Vad är arbetsträning? Och hur fungerar det?
Vilka stöd kan man få som arbetsgivare?

Under hösten har Finsam arrangerat företagarfrukostar i Hemse och Slite. Tobias Mattsson (Rusta), Gunnar Bendelin (Nygarn utveckling, Östergarn), Tomas Olsson (Hemse matsal) och Jimmie Hamstedt (ICA i Slite) berättade om sina erfarenheter. LÄS MER HÄR

–-------------------------------------------------------------------------------  

GOTLAND PÅ NALEN

Tobias Mattsson och Anneli Andersson vid Nationella Rådets rikskonferens på Nalen i Stockholm.

Inför ett fullsatt Nalen berättade Tobias Mattsson och Anneli Andersson om Skarphälls arbetsgivarring. Under rubriken "Hur ser ett bra samarbete med arbetsgivare ut" var de speciellt inbjudna till Nationella rådets rikskonferens. LÄS MER.

 

 

 

 

.

 

 

 

Sök
LÄNKAR

FAKTABLAD

SÅ GÖR DU SOM CHEF (utgiven av (H)järnkoll).

Handledning för dig som har med personalansvar. Trycksaken innehåller stöd hur man kan arbeta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen, både när det uppstått och i förebyggande syfte.