För arrangörer

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arrangor
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

NU DRAR DET IHOP SIG! Almedalsveckan 2011

  • Fem frukostseminarier!

  • Sex samordningsförbund i samverkan.

  • Sju arrangemang!

Välkommen FINSAM och  Almedalsveckan 2011

www.finsamgotland.se/almedalen2011

--------------------------------------------------------------------

Almedalsveckans kalendarium:

Nu har de inlämnade arrangemangen godkänts och  publicerats i Almedalsveckans officiella kalendarium.
www.almedalsveckan.info
Det finns möjlighet att lägga till ytterliga arrangemang. Under maj kostar det 1000 kronor. det ökar till 2000 kronor i juni.

--------------------------------------------------------------------

Programtidningen:

Kalendariet publiceras också kostnadsfritt i den officiella programtidningen (gäller programpunkter anmälda innan den 13 juni.)
FINSAM kommer att ha en annons på temat Samverkan för samhällets sociala hållbarhet
Så här såg tidningen ut i fjol

--------------------------------------------------------------------

Vår egen information:

Den allmänna informationen för Finsams arrangemang finns på www.finsamgotland.se/almedalen2011
Sidan uppdateras kontinuerligt – i takt med att information kommer oss tillhanda.
e-post: info@finsamgotland.se

--------------------------------------------------------------------

ARRANGÖRSINFORMATION

FRUKOSTSEMINARIER

Finsam arrangerar frukostseminarier varje morgon den 4 - 8 juli (måndag - fredag). Fem samordningsförbund kommer att vara värd för var sitt frukostmöte och var sitt tema.

.

PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök  . Skeppsbron 24, Visby (centralt belägen i Visby inre hamn, nära Almedalen).

.

TID: Seminariet pågår mellan 8.00 och 8.45.
Vi kommer in i lokalen från 6.30. Frukost serveras från 7.30.

.

TEKNISK UTRUSTNING: I lokalen finns vanliga mikrofoner (som bör användas med tanke på personer med hörselnedsättning).

Det finns också projektor/kanon som kan kopplas till dator. Projektionsduken sitter på en av lokalens kortsidor.

.

Ta gärna med TRYCKSAKER OCH INFORMATIONSMATERIAL så att intresserade kan återkomma till er för ytterligare kontakt.

--------------------------------------------------------------------

MARKNADSTÄLTET

Tältet står på Hamnplan, nära Restaurang Joda Bar & Kök. Här finns skugga bord och stolar - möjlighet att dela ut trycksaker och informationsmaterial.

Marknadstältet ska vara bemannat mellan 10.00 och 18.00. Det samordningsförbund som ansvarar för frukostseminariet tar också hand om torgståndet under dagen.

Kontakta FinsamGotland för frågor och service.

TILLBAKA TILL ALMEDALSVECKAN


Sök
INFORMATION GÄLLANDE ALMEDALSVECKAN
E:post: info@finsamgotland.se
Telefon: 0730 -81 22 29.
(Greta Henriksson)