Årsredovisning 2018

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arsredovisning2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Årsredovisning 2018

ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018.
(länk till pdf)

 

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNING 2018
(se spalt till höger)

Bilaga 1: Förbundsordning, gällande från 2018-01-01

Bilaga 2: Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen och i finansierade projekt - med utgångspunkt från uppdrag, vision och formulerad viljeinriktning.

Bilaga 3: Verksamhets- och budgetplan för 2018

Bilaga 4: Fem år med JobbSam

Bilaga 5: Finsams frukostmöten 2018

Bilaga 6: Program Inspiration Finsam 2018

Bilaga 7: Program Finsam i Almedalen