Årsredovisning 2019

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arsredovisning2019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019: Förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport

 

Bilagor:

Bilaga A: Måluppfyllelse av av åtaganden i verksamhetsplanen och i finansierade projekt

Verksamhets- och Budgetplan för 2019

Reviderad budgetplan (2019-02-26)

Slutrapport UngKomp 2.0

Program Finsam i Almedalen 2019

Program Inspiration Finsam 2019

Program Finsams frukostmöten 2019

Uppdrag och beslutanderätt

Förbundsordning