Årsredovisning 2020

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arsredovisning2020
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Årsredovisning 2020

Förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport

 

 

Bilagor:

Verksamhet- och budgetplan för 2020