Årsredovisning 2020

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arsredovisning2020
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Årsredovisning 2020

Förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport

Bilagor (finns i spalten till höger)

  • Verksamhet- och budgetplan för 2020
  • Projektansökan JobbSam 3.0 (beslutad maj 2020)
  • Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt
  • Förbundsordning