SUSANNE BEJEROT

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/bejerot
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

SUSANNE BEJEROT

Susanne Bejerot är psykiater,  legitimerad psykoterapeut och docent i psykiatri. Hon disputerade 2000 på en avhandling om tvångssyndrom och autistiska drag. 

Susanne Bejerot är anställd vid Norra Stockholms Psykiatri där hon under ett tiotal år arbetat med utredning och behandling av vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd och med personer med utvecklingsstörning med allvarliga beteendeavvikelser.

Hon arbetar idag i Kognus utbildningsprojekt för baspersonal.

 

Sök
INSPIRERANDE LÄSNING

Vem var det du sa var normal?
Psykiatri och rim

INFORMATIONSMATERIAL OCH LÄNKAR

OBSERVERA Nedanstående material (åhörarkopior) finns  för nedladdning till och med vecka 43 (26 oktober)