CAMILLA BOGARVE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/bogarve2015
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

CAMILLA BOGARVE

CAMILLA BOGARVE, Inspiration Finsam 2015
Fredagen den 9 oktober
Klockan 8.30 -12.00

PSYKIATRISK REHABILITERING - MÖJLIGHETERNAS METODER

Hur kan vi stödja återhämtning i samband med psykisk ohälsa? vad innbär ett återhämtningsinriktat arbetssätt?

Camilla Bogarve är socionom, certifierad rehabiliterare, utbildare och verksamhetsutvecklare i Psykiatrisk rehabilitering. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom socialtjänst och psykiatri med att utveckla stödet till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Psykiatrisk rehabilitering är ett nytt kunskapsområde. I USA har man under 25 års tid beforskat detta område. I Sverige går utvecklingen långsammare.

På sin webbplats skirver Camilla Bogarve:

Fortfarande är det alltför få människor med psykisk ohälsa som får stöd att leva ett liv i samhällsgemenskap med andra. Fortfarande är det många unga med psykiska funktionsnedsättningar som inte har någon framtidsplan. Det finns behov av att sprida hopp och att förmedla kunskap och detta är ett utvecklingsområde som fortsätter att engagera mig.

Sök
LÄNKAR
INSPIRERANDE LÄSNING

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder

Boken Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder - möjlighetens metoder för en ny praktikbeskriver hur psykiatrin, socialtjänsten och andra kan stödja återhämtning och vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär. Läs mer på förlagets hemsida.