Avslutat: BÖRJE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/borje
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

BÖRJE börjar dagen med frukost

Hos individ- och famljeomsorgen har man sett en grupp ungdomar som behöver en annorlunda inriktning på sin förberedande arbetsträning. De står mycket långt från arbetsmarknaden. De behöver någon som ser dem där de är, just nu.  Med dessa erfarenheter startade BÖRJE vid årsskiftet 2010.FINSAMPROJEKTET BÖRJE riktar sig till unga gotlänningar, mellan 18 och 24 år. Det är ungdomar som redan har kontakt med socialtjänsten – främst stöd- och försörjning och beroendeenheten.
– Bakgrunden är ofta trasiga nätverk, berättar Bigitta Nylund vid individ- och familjeomsorgen. De flesta har ofullständig skolgång. De flesta har varit i missbrukssvängen.

BÖRJE börjar dagen med frukost. Grundläggande är att få vardagsrutinerna att fungera.
– Ska det fungera måste man äta, konstaterar Birgitta. Vi ska ge stöd och struktur på tillvaron och ha en plan för det som ska göras. Det är fysisk träning och fysiskt arbete, där vi jobbar på uppdrag och med beställningar. På fredagarna lagar gruppen med sin handledare mat vid Korpens rehab-kök. Köket får vi låna mot att vi sköter deras rehabträdgård.

Hälsotänkande genomsyrar hela projektet. Och det gäller att se till hela människan. En av deltagarna kom till Birgitta och sa: ”Det räcker inte att ha ett jobb att gå till – jag måste ha något som är roligt också för att må bra”.
– Vi klarar vår budget. Så nu får deltagarna gå på en fritidsaktivitet i veckan. I det här fallet var det en ridkurs som gjorde den stora skillnaden. Är man hästtjej så är man och det är stor tillfredställe att få vara i stallet.

– Det här är en speciell grupp ungdomar. Vi vill att de ska få viljan och lusten att komma upp på banan. De behöver också få hjälp att se sina egna värden och bygga upp en målbild för den närmaste framtiden. En utveckling i projektet är att med hjälp av arbetsförmedlingens coacher kunna nå en liten bit på den vägen.

Projektet BÖRJE pågår under två år, till och med 2011. Under de första nio månaderna har 15 ungdomar gått in i projektet. Av dem har tre fått jobb och en har gått vidare till annan praktik. Fyra är kvar projektet, en har slutat på egen begäran. Någon är på behandlingshem. Resten har skrivits ut, det har helt enkelt inte fungerat.

Sett i sin helhet är detta ett projekt med ett bra resultat!

– Om jag får önska är det att de här ungdomarna får ännu mer individuell handledning, avslutar Birgitta. De behöver mycket stöd. Det här är en grupp som saknar mål i livet. De behöver hjälp med sin självbild. Målen får inte vara för höga, i BÖRJE måste vi gå med små steg i taget.

Och namnet då? Jo själva projektidén dök upp på Börjedagen, den 9 juni.

Sök
Birgitta Nylund, individ- och familjeomsorgen.
Projektbeskrivning
Slutrapport