Avslutat: CFA

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/centrum
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Centrum för förberedande arbetsträning (CFA)

Finsam-projektet CFA avslutades våren 2011. Sedan dess är CFA en del i Region Gotlands ordinarie verksamhet.

LÄNK TILL CFA -REGION GOTLAND

CENTRUM FÖR FÖRBEREDANDE ARBETSTRÄNING (CFA) ska utläsas med tonvikt på ordet Centrum.
Centrum är det team som samlar den kunskap och det stöd som klienten behöver - ett gränsöverskridande mellan yrken och myndigheter.
Målgruppen är personer som ännu inte klarar tio timmars arbete per vecka.

Modellen består av fyra delar:

  • Våra klienter behöver stöd från flera yrkeskategorier. Därför har vi samlat arbetsterapeut, läkare, psykolog och sjukgymnast i ett multidisciplinärt team. Därtill finns en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Varje klient får en individuell handlingsplan – ett formsytt arbetsträningsprogram.
  • Arbetsträningsplatserna ska anpassas till klienten. Målet är att klara 10 timmars aktivitet per vecka.
  • En arbetsterapeut/coach följer och motiverar klienten – ett stöd för både klienten och arbetsgivaren. Coachen har en samordnande roll och är ett personligt stöd för klienten i den individuella arbetsträningen.

Finsam-projektet CFA avslutades våren 2011. Sedan dess är CFA en del i Region Gotlands ordinarie verksamhet.

CFA jobbar mot centrumCFA jobbar mot centrum

Finsams frukostmöte oktober 2010 ägnades projektet Centrum för förberedande arbetsträning. Presentationen gjordes av de två coacherna Maria Johansson och Marie Lundqvist.

– Tanken är att våra klienter behöver stöd från många yrkeskategorier. I stället för att skicka klienten mellan myndigheter och förvaltningar samlar vi kompetensen på ett ställe. Det är den organisatoriska delen av projektet. Men det är självklart individen – klienten – det hela handlar om. LÄS MER HÄR.

-------------------------------------------------

Therese Johansson äger och driver företaget 4mom i Visby. Genom CFA har hon öppnat sitt företag för en person som är i behov av förberedande arbetsträning.Therese vill göra skillnad!

Therese Johansson äger och driver företaget 4mom i Visby. Och hon har öppnat dörren för en person som behöver arbetsträning.  
– Om jag kan bidra till att en person som varit sjukskriven länge får verktyg att närma sig arbetsmarknaden och komma ut i ett socialt sammanhang, så är det mycket vunnet. Det är en härlig känsla. LÄS MER HÄR.

-------------------------------------------------

Kerstin Lindgren har tillsammans med Anna-Carin Carlman skrivit intervjustudien "Redo för arbete"

Redo för arbete

– Människor kan komma tillbaka till arbetslivet – även efter en lång sjukskrivning, menar Kerstin Lindgren. Men det behövs stöd. Ju större hinder – dess mer stöd behövs. Men det går! LÄS MER HÄR
-------------------------------------------------

Marie Johansson är coach

Marie - om att vara coach!

– En handfast utmaning, är att hitta arbetsplatser. Men det brukar vara lättare när det - som här - finns någon som finns med som stöd för både klienten och arbetsgivaren. Det är min uppgift som coach. Arbetsträningen får inte bli ett nytt misslyckande för klienten. LÄS MER HÄR-------------------------------------------------

Ronny Larsson är projektledare för CFA

Ronny Larsson är projektledare

"Det speciella med projektet är gränsöverskridandet mellan yrken och myndigheter. Och att utsprunget kommer från ”gräsrotsnivå”. Viljan kommer verkligen från dem som jobbar i verksamheten." LÄS MER HÄR.
------------------------------------------------ 

Evy Melin är en av initiativtagaran till CFA Fem frågor till Evy Melin

Evy Melin arbetar på Försäkringskassan. Hon är en av initiativtagarna till Finsamprojektet Centrum för förberedande arbetsträning. Nu ingår hon i projektets multidisciplinära team.
– Vi hittade vi flera fall där människor hamnade mellan stolarna. Problemet var att varken vi – eller någon annan – hade uppdraget att arbeta med den förberedande arbetsträningen. LÄS MER HÄR

------------------------------------------------- 

 Läs mer:

------------------------------------------------- 

Kontakt:MARIE JOHANSSON Arbetsterapeut/coach 073-765 85 69
E-post: marie_j.johansson@gotland.se
MARIA LUNDQVIST Arbetsterapeut/coach 073- 765 82 49
E-post: maria.lundqvist@gotland.se
Sök
FÖRETAGARDAGEN 2010
Finsam i vimlet!

Mer än 500 besökare och 55 utställare möttes på Wisby Strand under företagardagen den 18 november.
– Jag fick många nya kontakter, berättar Maria Lundqvist, arbetsterapeut och coach i CFA.

LÄS MER HÄR

VI VILL SÄGA TACK!
Vi vill säga tack!

Vi vill sända ett stort tack till alla företag och arbetsplatser som erbjudit arbetsträningsplatser och praktik till våra projektdeltagare. LÄS MER HÄR