SOCIAL EKONOMI OCH SOCIALA FÖRETAG FÖR ÖKAD VÄLFÄRD (Coompanion)

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/coompanion
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Social ekonomi och sociala företag för ökad välfärd

Coompanion genomför två projekt på Gotland inom området social ekonomi och sociala företag. Projekten delfinansieras av Svenska ESF-rådet.


Sociala företag för ökad välfärd
Projektet främjar ett ökat arbetskraftsutbud genom att stödja etableringen och bildande av sociala företag i regionen.

Konkret innebär detta att Coompanion i samarbete med kommunen ger stöd till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att hitta sina verksamhetsidéer och förverkliga dem.

Projektet genomförs i brett partnerskap i Jönköpings, Kalmar och Gotlands län tillsammans med Coompanion i respektive län.


Social ekonomi för ökad välfärd
Projektet ska öka kompetensen om den sociala ekonomins möjligheter och åstadkomma en attitydförändring som säkerställer ett förbättrat fotfäste på dagens arbetsmarknad för socialt företagande.

Konkret handlar det bland annat om att utbilda tjänstemän och politiker i socialt företagande. Men även att utbilda i hur regelverket ser ut och hur man kan stötta de sociala företagen – till exempel vid upphandling till kommunerna.

Även detta projekt genomförs i brett partnerskap i Jönköpings, Kalmar och Gotlands län tillsammans med Coompanion i respektive län.


Kontaktuppgifter:
Lilian Edman
Mobil: 073 - 50 46 899Om projekten och Coompanion Gotland

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb utveckling. Många människor får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många riskerar att slås ut.


Coompanion arbetar för att göra det möjligt för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att starta sociala företag. Vi vill stötta dem att lära sig att stärka sig själv och påverka sitt liv, arbete och sin roll i samhället – empowerment. Att reser sig från ett liv i utanförskap till att bli någon, till att känna sig viktig och behövd.