SELENE CORTES

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/cortes2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ARBETSMILJÖ, STRESS, HÄLSA OCH OHÄLSA

Inspiration Finsam 2016
Torsdagen den 28 april
Klockan 8.30 - 12.00
 

Selene Cortes är en inspirerande och mångfacetterad föreläsare med bred såväl praktisk som teoretisk kunskap om psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar. Men psykisk ohälsa är intimt förknippat med vår mest privata sfär. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa, och särskilt på jobbet. Det är skamfyllt, tabubelagt och stigmatiserat. Och psykisk ohälsa är dyrt. Särskilt för arbetsgivaren.

Vad behöver ha hänt på arbetsplatsen för att man som medarbetare kan berätta för sin chef att ingenting längre fungerar och att alla ens kognitiva förmågor är borta, utan att riskera eftergifter? Är man fortfarande sedd som en resurs på jobbet och kan man tryggt ha sitt lönesamtal om två veckor? Svaret på den frågan är att det går att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där psykisk ohälsa både är pratbart och kan hanteras, och där enorma vinster görs, både som individ och som arbetsgivare. Det är också relativt lätt och enormt kostnadseffektivt.

Selene Cortes har under flera år jobbat brett med psykosocial arbetsmiljö i såväl offentlig som privat sektor. Hon är själv öppen med sina egna erfarenheter av utmattningssyndrom med en sjukskrivning i drygt fyra år för bakom sig.

Hon trodde länge att en återgång i arbete var omöjlig. Detta tillsammans med hennes sexåriga högskoleutbildning samt många års erfarenhet av arbete med utanförskapsgrupper gör att hennes föreläsningar kan skräddarsys inom ett stort spann av möjligheter.
 

Selene Cortes är är ambassadör för (H)järnkoll.

Läs mer om (H)järnkoll här.

Här finns information om Hjärnkoll på Gotland