TORSDAG, 15.00-16.00

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/eftermiddag2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG EFTERMIDDAG

TORSDAG EFTERMIDDAG 5 JULI 15.00-16.00, JODA BAR &KÖK, SKEPPSBRON 24

Torsdag den 5 juli klockan 15.00 – 16.00 FRÅN SAMHÄLLETS GRÅZON TILL NYSTART I LIVET Satsningen som leder unga bort från utanförskap

De är unga vuxna och befinner sig samhällets gråzon. Skolgången är bristfällig. Med erfarenhet av kriminalitet och /eller droger litar de inte på samhället och är kända av polisen.

Vad behöver unga vuxna som hamnat i socialt utanförskap för att ta chansen till förändring?

Detta seminarium handlar om att vända livet från utanförskap med nytt sikte på arbete eller studier. Utgångspunkten är Chance 2 Change och PIMA i Västerås

 

Medverkande:
Maria Authén, PIMA och Chance2Change, Västerås kommun
Karin Sällberg, enhetschef, Förebyggarcentrum
Robert Jensen, Chance2Change
Carin Lidman (S), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Västerås
Ann-Louise Molin Östling, ordförande, Samordningsförbundet Västerås
Moderator Maria Lindgren-Tuoma, samordningsförbundet Skellefteå Norsjö
 

C2C: Chance 2 Change

Detta seminarium handlar om att vända livet från utanförskap med nytt sikte på arbete eller studier. Utgångspunkten är Chance 2 Change i Västerås, där man arbetar med unga vuxna i åldern 18-25 år som utanför samhällets system. Deltagande är frivilligt men förutsätter motivation och den egna viljan skapa en förändring. Det handlar bland annat om värderingar, attityder, livsstil och relationer. Verksamhetens resultat är enastående men visade sig fungera bäst för unga män. En ny verksamhet, PIMA, har därför startats för att arbeta fram metoder så att arbetssättet fungerar för alla inom målgruppen, oavsett kön. Detta seminarium kommer också att handla om den utvecklingsresa det är från idé till fast verksamhet. Hur kan projekt med goda resultat bäddas in i ordinarie verksamhet?

PIMA

PIMA är ett följdprojekt till Chance 2 Change. En kartläggning kring tjejers utanförskap gjordes våren 2013. Då konstaterades att det finns ungefär lika många tjejer i utanförskap som killar, men att deras problematik ser annorlunda ut och att de inte passade in i C2C.

PIMA ska utveckla, prova och utvärdera metoder, så att Chance 2 Change ska nå och fungera för alla inom målgruppen oavsett kön. Målgruppen i detta läge är  unga vuxna, främst unga kvinnor (18-25 år) i utanförskap. PIMA är också öppet för andra som har behov av insatsen och som har förutsättningar att, med stöd av verksamheten, komma ut i studier eller praktik/ arbete inom sex månader.


 

Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen 2018. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?