TORSDAG, 14.00 - 14.45

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/ekonomi2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TORSDAG, 14.00 - 14.45

Torsdag den 5 juli 14.00 –14.45 SÅ LEDER INSATSER TILL LÅNGSIKTIGA VINSTER När tid blir pengar i välfärdens Sverige

 
TORSDAG 5 juli 14.00 – 14.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24, PLATS: GÅRDEN
 
Vi pratar om individers behov av stöd. Vi ser satsningar som ger goda resultat, då individer går från offentlig försörjning till lönearbete eller studier.
 
Årsredovisningar visar att välfärd kostar. Hur visar vi de stora ekonomiska vinsterna i att bryta utanförskap – som annars riskera bli livslångt?
 
Medverkande:
Åsa Fichtel, förbundschef, Samordningsförbundet Uppsala län
Ulrik Wärnsberg, ordförande Samordningsförbundet Uppsala län
Ola Andersson, moderator, NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund
 
Samordningsförbundet Uppsala län har tagit fram en modell som visar samhällets långsiktiga vinster, när insatser leder till att individer går från offentlig försörjning till arbete.
 
Här handlar vinsten om minskade kostnader under lång tid. Det är en försiktig modell tar hänsyn till kommun, ålder och risken att återfalla till offentlig försörjning.
 
För en grupp 31 individer som gick vidare till arbete visar modellen en årlig utebliven kostnad om drygt 2 miljoner.
 
För deras återstående yrkesliv så uteblir en kostnad om drygt 70 miljoner om de kan fortsätta behålla ett arbete så att de inte har behov av offentlig försörjning till mer än 50 procent.
 
Slutsatsen är att även om det är relativt få individer som gått vidare till arbete är det stora summor offentlig försörjning som uteblir. Modellen är framtagen i samarbete med Statisticon i Uppsala.
 
Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium