ÖPPEN DATA GOTLAND

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/fakta
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Öppen Data Gotland

Framtagande av databas för behovsanalys.

Målet med Öppen Data Gotland är uppbyggnad av en öppen databas för behovsanalys.

Genom denna ska fakta och statistik om utvecklingen på Gotland, på ett tydligt och lättförståeligt och delbart sätt samlas på ett ställe, tillgänglig för alla.

Öppen Data Gotland är ett pilotprojekt och inledningsvis tänkt att användas för att uppmärksamma FinsamGotlands verksamhet. Dock är intresset för detta stort, även från Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund.

Databasen beräknas vara klar våren 2018 då de ska presenteras inför plenum vid de nationella Finsamsdagarna.

Sök
PROJEKTBESKRIVNING