FEBRUARI 2020

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/feb2020
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FEBRUARI 2020

Livsviktigt: Hur får vi goda vanor att hålla i sig?

Välkommen till ett inspirerande frukostmöte med handfasta tips om mat och rörelse som piggar upp i vintermörkret. Vi är halvvägs genom oxveckorna – och nyårslöftena kan behöva en kick för att hålla i sig.

Det handlar om att förlänga livet. Att riskerna med stillasittande på allvar. Minnas att varje steg, varje rörelse räknas! Bra matvanor gör att vi mår bra, både nu och i framtiden. Att äta hälsosamt innebär också att kunna njuta av mat och trivsamma måltider.

”Hellre rund och rörlig än stillasittande – minns att varje steg räknas!”

Se detta frukostmöte som inspiration både för egen del men också för dem du möter i arbete och privat. Fysisk aktivitet hjälper mot psykisk ohälsa och utmattning. Även mat och miljön kring måltider kan öka det psykiska välbefinnandet.

Medverkande Elisabet Drugge och Emma Ferronato ingår i Region Gotlands team kring levnadsvanor och hälsofrämjande sjukvård. 

MEDVERKAN: Elisabet Drugge, leg dietist och Emma Ferronato, leg sjukgymnast

LÄNKAR

Tema: Matvanor - ska det vara så svårt?

Den 4 februari 2020 arrangerade Svenska läkaresällskapet en preventionsdag. Denna gång med temat Matvanor - ska det vara så svårt?

Föredragen finns inspelade på youtube. Bland annat talar Mai-Lis Hellenius under rubriken Hälsosamma matvaror: Vad säger evidensen?

Hela programmet finns här: www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/preventionsdagen---state-of-the-art-2020/

Youtube länken finns i spalten till höger.

-----------

Liv i balans

En rad korta och längre filmer för en rörelsepaus i vardagen eller som stöd för ett liv i balans på olika sätt. Filmerna är framtagna av av leg. fysioterapeut Ellinor Björkman vid Hälsofrämjande enheten, Socialförvaltningen, Region Gotland.

Filmerna är fria för alla att använda- ta med dem till din egen arbetsdag, använd som paus under nästa möte, eller genomför när som helst då det passar dig. Kom ihåg att små förändringar ger stora effekter på din hälsa!

Länk till filmerna finns i spalten till höger.

​-----------

Sundkurs- Vetenskapligt grundade livsstilsråd

Sundkurs är en faktabas och inspirationskälla baserad på den samlade vetenskapen om hur livsstilen kan förbättra vår hälsa. Här finns Livsstilskurs och hämta fakta och råd för rådgivning. Här finns också tips och råd för egen del t ex Sunda recept och Sunda tips.

Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. Webbplatsen finansieras med hjälp av anslag från Hjärt-Lungfonden.

Länk till Sundkurs finns i spalten till höger

 

TRYCKSAKER

 

Fysisk aktivitet - en väg till psykisk hälsa.

Ett stöd för dig som är tonåring eller ung vuxen och önskar må psykiskt bättre.

Utgiven av Fysioterapeuterna.

Finns som nedladdningsbar pdf i spalten till höger eller kan beställas kostnadsfritt här

 

 

 

På arabiska: Våra kroppar är gjorda för rörelse

Kunskapsstöd på arabiska till vuxna om fysisk aktivitet som prevention av sjukdomar.

Utgiven av Fysioterapeuterna.

Finns som nedladdningsbar pdf i spalten till höger eller kan beställas kostnadsfritt här

 

 

 

Våra kroppar är gjorda för rörelseVåra kroppar är gjorda för rörelse

...oavsett ålder och fysisk förmåga! Ett kunskapsunderlag för dig som vill komma igång och förstå varför.

Utgiven av Fysioterapeuterna.

 

Finns som nedladdningsbar pdf i spalten till höger eller kan beställas kostnadsfritt här