Februari 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/febr2010
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Projektet som är På Spåret

Vid Finsams första frukostmöte 2010 presenterades det pågående Finsam-projektet På Spåret.

Projektledare Stina Hansson inledde med en fundering kring perspektiv (se bildspel till höger).
– En bild kan vara svår att förstå om perspektivet är galet. Ta ett steg tillbaka, i ett annat ljus och helt andra saker kommer fram. Det vi lärt oss i projektet är att när man ger nya förutsättningar och nya perspektiv så händer det saker.

– Vårt projekt är nu mitt i en genomförandefas, fortsatte hon. Vi har ett och halvt år kvar. Vi ser projektet som en arena där vi över modeller för coachning. Men det är också ett ”övningsområde” för samverkan och samarbete.

Marie Kransberg är chef på habliteringen och som sådan projektägare till På Spåret. Projektidén har vuxit fram under flera år. Många personer med funktionsnedsättning behöver ha extra stöd för att komma ut i arbetslivet. Problemet att komma ut i arbetslivet finns hos alla grupper med funktionsnedsättning.
– Projektet bygger på unga vuxna med lindrig intellektuell utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom, berättade hon. Vi valde dessa grupper eftersom vi såg att det fanns möjlighet att göra ett gott arbete tillsammans. Det rör sig om ungefär 50 personer på Gotland.

De som väljs ut till På Spåret måste uppfylla vissa kriterier.
– Gott vardagsfungerande är viktigt, förklarar Stina Hansson. Deltagaren måste hyfsat väl kunna komma upp på morgonen samt sköta måltider och ha en rullande vardagsliv. Det är förutsättningar för att vi ska kunna fixa praktik. När vi går ut och talar med arbetsplatser är det viktigt att vi kan lita på att den vi talar för verkligen kommer när det är sagt.

Coachningen är en central del i projektet. De tre coacherna Ola Mårtensson, Gunnel Westergren och Birgitha Yttergren gör det möjligt att ge nära stöd varje deltagare. Behovet av coachning är individuellt. Coachen finns så länge det behövs, men ska sedan backa och lämna alltmer plats för eget ansvar.

­– Vi är ett nära stöd, vi lär känna deltagaren och följer med ut på arbetsplatsen - och finns sedan med som stöd i de olika och situationer som kan uppstå, beskriver Gunnel Westergren sitt jobb. Vårt uppdrag är att finnas med på jobbet – men helheten i livet måste också fungera.
– Vårt mål som coacher är att deltagaren ska få lyckas och känna att ”jag fixar det här”. Vi möter unga vuxna som ofta har misslyckande bakom sig.

I coachernas uppgifter ingår att leta fram praktikplatser. Det är inte alltid alldeles lätt.

­– I början gick det förvånansvärt lätt, berättar Birgtha Yttergren. Men plötsligt i höstas tog det stopp. Det var när skolorna behövde praktik till sina elever – men nu är det lättare igen.

I takt med att projektet utvecklas har coachernas uppdrag förändrats en smula.
– I början var vi lite ganska vårdande, säger Ola Mårtensson. Men nu är vi tydligare mot deltagaren, arbetsgivaren och handledaren på arbetsplatsen.

Maria Pettersson och Vanessa Löf är två deltagare i På Spåret. De berättade om sina erfarenheter.

– Jag är 19 år och har Aspergers syndrom, sa Maria Pettersson. Jag är på Kapp-Ahl tre dagar i veckan och gör egentligen alla uppgifter som de andra där. Mitt mål med att vara med i projektet är att jag vill vara som vilken annan anställd som helst.
Hur tycker du att det är att vara med i projektet?
– Det är till och från. Jag jätteglad för att ha något att göra om dagarna. Men ekonomin gör det svårt. Jag har ingen aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Jag är gratis arbetskraft men hoppas att det ska få en lösning så småningom.

Vanessa Löf berättar att hon har en sjukdom som ger skakningar. Hon gör praktik på förskolan Fröet – och hon pluggar på Komvux.
– Jag läser in grundmatten och har precis klarat två matteprov, berättar hon.
– Jag tycker att det är jättekul att vara med i projektet. Att jobbar med handikappade barn är mitt drömjobb.

Projektet På Spåret fortsätter till sommaren 2011.
– I den bästa av världar får vi till en modell som implementeras i den ordinarie verksamheten, säger Stina Hansson. Utmaningen är att deltagarna verkligen ska kunna använda sina nya erfarenheter i nästa steg – till exempel ett ordinarie arbete.

En avslutande fråga till projektägaren: Varför är det här ett projekt som lyckas?
– Idén till projektet är sprungen ur verksamheten, där man sett ett behov, förklarar Marie Kransberg. Det har också varit en lycklig kombination av människor som jobbat med På Spåret. Såväl projektledare som coacher och deltagare är handplockade. Ytterligare en framgångsfaktor är att det gått bra att hitta praktikplatser – trots lågkonjunktur. Finsam, med samverkan mellan förvaltningar och myndigheter har också bidragit till att det gått så bra.

Nästa frukostmöte, den 2 mars, ska handla om samarbete och samverkan.


Mer information finns på projektets hemsida www.finsamgotlands.se/pasparet