SEPT 2012

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/freda
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

SEPT 2012

Våld i nära relationer är ett dolt samhällsproblem. Enligt flera rapporter är personer med funktionsnedsättning särskilt utsatta. Om detta handlade Finsams frukostmöte den 25 september.

Projektet FREDA fortbildar personal inom omsorgen, i bemötande och förhållningssätt. Det handlar om att våga se, våga fråga - och sedan veta vad som bör göras.

Projektet drivs av Region Gotland, med stöd från Länsstyrelsen i Gotlands län. Projektledare är Lisa Lindell.

Läs mer på projektets hemsida.

Sidan är under uppbyggnad. Text och bildmaterial kommer inom kort.
Sök