Fredagen den 9 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/fredag
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fredagen den 9 juli

Fredagen den 9 juli talar Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund från Almedalens scen klockan 19.00 – 20.00.


Idag arrangerar FINSAM och FinsamGotland tre seminariet i Hörsalen, Donnerska Huset, Visby.
13.00 – 14.00 Hur ska vi organisera välfärden? Panelsdiskussion med politiker.
14.30 - 15.30 Att släppas in på arbetsmarknaden. De två gotländska porjekten Arbetsgivarring Skarphäll och På Spåret.
16.00 - 17.00 Hur öppnar vi dörren för dem som har svårt att komma in?
Kaffe och mingel mellan programpunkterna. mer information, se nedan och på www.finsamgotland.se/almedalen

Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan 

09:00 - 13:00 Möjligheternas hus - testa dina visioner för att stärka människornas plats i arbetslivet

Plats: Holmen, Visby hamn
Arrangör: Arbete och nya möjligheter för alla - Europeiska socialfonden i Sverige
I Möjligheternas Hus möter du Europeiska socialfonden. Idag samtal om två ämnen: Hur kan arbetsplatsen se resurser och potential hos invandrare och hur ökar man anställbarheten hos långtidssjukskrivna och personer som är långt från arbetsmarknaden.

09:00 - 16:00 Ingen är perfekt. Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Dags att förändra Sverige!

Plats: Visby hamn, Skeppsbron
Arrangör: Handikappförbunden

Ingen är perfekt. Alla är olika och har olika behov. Varför bygga samhället fel från grunden? Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Ta del av Handikappförbundens perspektiv och erfarenheter. I vårt tält på Skeppsbron samlas en rad handikappförbund för information, samtal och debatter.

10:00 - 11:00 Nationell eHälsa - strategin för framtidens vård och omsorg

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Socialdepartementet
Hur använder vi modern teknik för att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare? Hur kan IT reformera och förbättra hälso- och sjukvård och socialtjänst? Företrädare för regering, landsting och kommuner presenterar en nationell strategi för eHälsa med gemensamma satsningar.

10:00 - 11:45 Hemmafruarna har tagit slut - vem ska arbeta ihop pensionerna?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, E22
Arrangör: AP7 (Sjunde AP-fonden)
Den demografiska utvecklingen utgör ett av de stora hoten mot svenskarnas pensioner. När samma antal arbetande måste försörja allt fler pensionärer, går ekvationen inte ihop. På 1960-70-talen utgjorde hemmafruarna en arbetskraftsreserv som kunde mobiliseras. Vilka möjligheter finns det i dag?

10:00 - 12:00 Vi söker dig som har ett CV med ADHD

Plats: Folkets Bio, Adelsgatan 39
Arrangör: Social Venture Network
Har människor med funktionsnedsättning verkligen en plats på arbetsmarknaden? Varför är frågan inte mer synlig i årets valrörelse? Var står dina politiker? Dagens politiska gäster utfrågas.

10:30 - 11:30 Sverige några år framåt: Wanted: Arbetskraft

Plats: Globala mötestorget, Donnersgatan
Arrangör: Sida, Östersjöteamet
Sverige har en snabbt åldrande befolkning. För att kunna säkra välfärd och ett gott samhälle krävs åtgärder för att underlätta arbetskraftsinvandring. Hur kan vi öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring? Fler lagliga vägar in i EU behövs.

11:00 - 11:30 Kristdemokraterna frågas ut om handikappförbundens tio krav på nästkommande regering

Plats: Visby hamn, Skeppsbron
Arrangör: Handikappförbunden
Lars-Axel Nordell i heta stolen. K-G Bergström frågar ut Kristdemokraterna om Handikappförbundens tio krav på nästkommande regering. Utfrågningen sänds direkt via webb-TV både textad och teckentolkad (!) Direkt efter utfrågningen hålls ett samtal med analys och debatt. Chatt på www.ingenarperfekt.se

12:00 - 14:00 Hur klarar man att leva med autism i det moderna samhället?

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Carema Care och Carema Sjukvård
Carema Orkidén - en del av Carema Care - leder en diskussion med allmänhet och politiker om hur stöd för personer med olika former av autism kan utformas.

13:00 - 17:00 Sveriges dolda arbetskraftstillgång - de välutbildade du inte trodde fanns.

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
Sveriges näringsliv önskar kompetent arbetskraft med det lilla extra som ger dem konkurrensfördelar, men de har missat en resurs - vi assistansberättigade. Vilka fördelar får du som arbetsgivare när du anställer oss? Vad har vi att erbjuda som inte går att hitta hos andra?

13:00 - 14:00 1 av 4 unga saknar jobb, måste det vara så?

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: SSU
Seminarium om ungdomsarbetslösheten. Frågor som kommer att diskuteras är: Hur drabbas unga av arbetslösheten? Vad kan unga kräva av politikerna? Hur ser framtiden ut?

13:00 - 14:00 På spåret mot arbetsmarknaden!

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: FINSAM
Hur ska vi organisera välfärden? En paneldiskussion med politiker kring hur vi hanterar den gråzon där människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem kan hamna mellan de olika ersättningssystemen.

14:30 - 15:30 Att släppas in på arbetsmarknaden - eller att komma tillbaka!

Plats: Donnerska huset, Donnersplats, Hörsalen
Arrangör: FinsamGotland
Hur undviker vi att människor hamnar mellan stolarna i välfärden? Diskussion kring två gotländska projekt. Arbetsgivarring Skarphäll är ett unikt samarbete med näringslivet, då ungdomar får testa sin arbetsförmåga på riktiga arbetsplatser. På Spåret ger ungdomar i nya situationer stöd av egen coach.

15:00 - 17:00 Arbetstidsförkortning - Lystra till de tre "SCHena"

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet, Mölndal
Hur vi kan gå från konsumtionssamhälle till utvecklingssamhälle och där en arbetstidsförkortning kan ge oss fler jobb, bättre jämställdhet och bli vägen mot en förändrad livsstil, bättre miljö, och ett hållbart klimat?

15:00 - 16:00 Att växa upp som ett glömt barn

Plats: Birgers gränd, Trädgården med ingång genom porten i norra muren vid Almedalen 150 meter till vänster om scenen
Arrangör: Hela Människan
Ungefär vart fjärde barn i Sverige växer upp i risk- eller missbruksmiljöer och dessa barn blir inte tillräckligt sedda, hörda eller bekräftade – de blir helt enkelt glömda barn. En gripande berättelse från ett av dessa glömda barn. Efterföljande samtal.

15:30 - 15:45 En ny handikappolitik? Ungdomsförbunden ger besked.

Plats: Visby hamn,Skeppsbron
Arrangör: Föräldrakraft, www.foraldrakraft.se Vad vill Moderata ungdomsförbundet? Niklas Wykman, förbundsordförande, frågas ut om politiken för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Arrangör: Föräldrakraft.

16:00 - 17:00 På spåret mot arbetsmarknaden - svenska erfarenheter!

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: FINSAM

Hur öppnar vi dörren till arbetsmarknaden för dem som har svårt att komma in? COLUMBUS är ett framgångsrikt och lönsamt projekt i Göteborg. Här får unga vuxna med psykisk ohälsa stöd från psykolog och coach för att må bättre och närma sig arbetsmarknaden.

Tillbaka till Finsams guide till politikerveckan 
Sök