FREDAG FRUKOST 8/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/fredag2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fredag frukost: PROBLEMEN INGEN KAN LÖSA PÅ EGEN HAND Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

FREDAG 8 JULI, 8.00- 8.45, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24.
Frukost serveras från 7.30.

PROBLEMEN INGEN LÖSER PÅ EGEN HAND

De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen löser detta på egen hand. Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter.

Välkommen till ett panelsamtal om långsiktig samverkan kring välfärden.

Medverkan:

Ola Andersson, Moderator, Samordningsförbundet DELTA, Göteborg-Hisingen
Carina Cannetorft, utredare Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Lotta Finstorp (M), ledamot i socialförsäkringsutskottet med mera, Riksdagen
Kerstin Nilsson (S), ledamot i socialförsäkringsutskottet med mera, Riksdagen
Tord Karlsson, ordförande, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS
 
Stora grupper har idag svårt att komma in – eller tillbaka – på arbetsmarknaden. Det gäller bland annat unga vuxna i utanförskap och personer med långa sjukskrivningar. Även många utlandsfödda upplever svårigheter att nå egen försörjning.
 
Hur kan vi utveckla samordningsförbundens uppdrag för att möta dagens utmaningar? Genom samordningsförbunden har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting och kommuner möjlighet att samverka kring personer som behöver mer rehabilitering än en enskild myndighet kan erbjuda, för att komma i arbetet/egen försörjning.
 
Samordningsförbund finns idag i merparten av Sveriges kommuner. Resultaten är goda och leder till nya arbetssätt, möten och strukturer.
 
Mötet inleds av Carina Cannetorft, utredare för SKL/Nationella rådet, som talar över temat "FINSAM i Framtidens Välfärd".
 
 
• • • Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie seminarier i Almedalen 2015. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur kan vi utveckla samverkan som bidrar till samhällets sociala hållbarhet?
Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium
LÄS MER

Exempel på samordningsförbundens insatser med fantastiska resultat i NNS skriftserie 2016:1

Läs mer om insatser med fantastiska resultat i NNS skriftserie 2016:1

Här kan skriften beställas eller laddas ner som pdf.