FREDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/fredag2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fredag frukost: NÄR DET HANDLAR OM HELHETEN Samverkan för social hållbarhet och tillit till välfärden

FREDAG 7 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24
Frukost serveras från 7.30

Sveriges ekonomi är god och arbetslösheten minskar. Trots att det går bra för Sverige finns grupper som fortfarande har lika svårt att komma in på arbetsmarknaden. Är det när "innanförskapet" blir trängre som utanförskapet ökar?

Välkommen till ett panelsamtal om långsiktig samverkan kring välfärden. Om tillit i välfärden, där det handlar om samarbete och att gå över gränserna mellan myndigheterna. Och om tillit till välfärden - inte minst för de grupper som behöver den mest.

Medverkan:

Patric Åberg (M), Samordningsförbundet Skåne Nordost

Saga Carlgren (V), Samordningsförbundet FinsamGotland
Björn Jansson (S), Samordningsförbundet FinsamGotland
Per-Inge Lindén (MP), Samordningsförbundet Samspelet, Karlstad
 
Ola Andersson, Moderator, Samordningsförbundet DELTA, Göteborg-Hisingen
 

Stora grupper har idag svårt att komma in – eller tillbaka – på arbetsmarknaden. De behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning.

Det gäller bland annat unga vuxna och personer med långa sjukskrivningar. Även många utlandsfödda upplever svårigheter att nå egen försörjning.

Hur kan vi utveckla samordningsförbundens uppdrag för att möta dagens utmaningar?

Genom samordningsförbunden har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting och kommuner på ett lokalt plan möjlighet att samverka kring personer som behöver mer stöd än en enskild myndighet kan erbjuda.

Detta sker idag i merparten av Sveriges kommuner. Resultaten är goda och leder till nya arbetssätt, möten och strukturer.

Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie seminarier i i Almedalen 2017. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur kan vi utveckla samverkan som bidrar till samhällets sociala hållbarhet?