FINSAMS FRUKOSTMÖTEN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/frukost
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
Finsamfrukost 7 februari 2020.

Livsviktigt: Hur får vi goda vanor att hålla i sig?

VÄLKOMMEN TILL ETT INSPIRERANDE frukostmöte med handfasta tips om mat och rörelse som piggar upp i vintermörkret. Vi är halvvägs genom oxveckorna – och nyårslöftena kan behöva en kick för att hålla i sig.

Det handlar om att förlänga livet. Att riskerna med stillasittande på allvar. Minnas att varje steg, varje rörelse räknas! Bra matvanor gör att vi mår bra, både nu och i framtiden. Att äta hälsosamt innebär också att kunna njuta av mat och trivsamma måltider.

”Hellre rund och rörlig än stillasittande – minns att varje steg räknas!”

Se detta frukostmöte som inspiration både för egen del men också för dem du möter i arbete och privat. Fysisk aktivitet hjälper mot psykisk ohälsa och utmattning. Även mat och miljön kring måltider kan öka det psykiska välbefinnandet.

Medverkande Elisabet Drugge och Emma Ferronato ingår i Region Gotlands team kring levnadsvanor och hälsofrämjande sjukvård. 

 
Medverkan: Elisabet Drugge, leg dietist
Emma Ferronato, leg sjukgymnast
Plats: Hörsalen, Vuxenutbildningen, Visby, Gesällgatan 7. (tidigare Kompetenscentrum)
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.