FINSAMS FRUKOSTMÖTEN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/frukost
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
Fredagen den 8 februari 2019

Missbruk och beroende

 
Hur ser beroendevården på Gotland ut idag? Och hur ser utveckling ut i ett tidsperspektiv?

Bland vuxna är alkohol den vanligaste orsaken till att man söker stöd hos beroendeenheten. Även här finns trender och utmaningar. Hur ser den svenska alkoholkonsumtionen ut? Och hur ser vi helt allmänt på missbruk – har synen på beroende förändrats?

 
PLATS: Kompetenscentrum, Hörsalen, Gesällgatan 7, Visby
TID: 8.00 - 9.00. FINSAM bjuder på frukost från 7.30
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.
 
Plats: Hörsalen, Kompetenscentrum, Visby, Gesällgatan 7.
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.