FINSAMS FRUKOSTMÖTEN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/frukost
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 
Inställt: Finsams frukostmöten, våren 2021
 
På grund av den pågående pandemin planeras för närvarande inga frukostseminarier under våren 2021.
Vid följer utveckligen och återkommer med mer information efter hand.
 
 
Finsamfrukost 6 mars 2020.

De är ReKo på jobbet!

Rehabkoordinatorns (ReKo) uppdrag är att koordinera arbetet inom vården när det gäller utredning, behandling och rehabilitering för de patienter som är sjukskrivna - och de som riskerar att bli sjukskrivna.

För patienten blir ReKo det trygga stödet med kunskap och kontakter. ReKo kan tillsammans med patienten kartlägga dennes behov. På så sätt kortas vägen till rätt hjälpinsats –som arbetsterapi, sjukgymnast, samtalsstöd och olika skolor.

”Vi ska se helheten kring patienten – och på så sätt underlätta och stimulera återgång i arbete”

 

Med sitt kontaktnät kan Reko koppla ihop så att flera aktörer runt patienten samarbetar. Det kan vara arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Målet är att patienten snabbare ska kunna återgå till arbete.

På Gotland finns rehabkoordinatorer på alla vårdcentraler, smärtenheten och psykiatrin.

 

Medverkan: Pernilla Mellin, Kajsa Carlsson och Jessica Westerlund
Plats: Hörsalen, Vuxenutbildningen, Visby, Gesällgatan 7.
                     (tidigare Kompetenscentrum)
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
Anmälan: