APRIL 2009

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/frukost-april
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Frukostmöte april

Hur fungerar försörjningsstödet? Och vad ska ”Kalle” göra för klara sin försörjning och slippa leva på makrill? Socialförvaltningen var värd för programmet vid Finsams frukostmöte den 7 april. Drygt 90 personer fyllde entréhallen till Arbetsmarknadens hus i Visby.

– Vi måste förhindra att människor hamnar i utanförskap, inledde socialdirektör Lena Lager. Målsättningen är att människor ska klara sin egen försörjning – och då handlar det om arbete.


Försörjningsstödet

Försörjningsstödet är den sista utvägen, när alla andra möjligheter uttömts. Det finns många myter om utdelade TV-apparater och resor, men riktlinjerna är tydliga och klara.
– Man får söka om stöd till allt. Och man får också överklaga ett nej, förklarar Marika Gardell, chef för IFO, Individ och familjförsörjningen. Ser vi till de överklagande vi får in, avslås 95 procent. Det tyder på att vi rör oss inom ramarna.

Utsatta grupper
På Gotland betalas årligen cirka 40 miljoner kronor ut i försörjningsstöd. Cirka 600 hushåll berörs – men tendensen är tydligt ökande. Bland annat börjar de stora barnakullarna födda kring 1990 bli vuxna i en tid då det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Ungdomsgarantin räcker inte till mat och husrum, försörjningsstöd kan bli nödvändigt för att förhindra utanförskap.

Andra extra utsatta grupper är ensamstående föräldrar – samt ensamstående män över 50 år med alkohol- och psykiatriska problem.

Marika Gardell ser med förväntan på breda samarbetet inom Finsam. Framför allt behövs mer kunskap om målgrupperna så att insatserna hamnar rätt.
– Människor vill kunna vara självförsörjande. Det vill alla. Men ibland behövs lite extra hjälp.


Respektfullt rollspel

I ett väl genomfört rollspel visades sedan hur socialförvaltningen arbetar och hur ”Kalle” får stöd av Finsam-relaterad verksamhet. Mari Bergström och Birgitta Nylund spelade sig själva på jobbet.

Per-Johan Fernström (till vardags chef vid beroendeverksamheten) stod för rollen som ”Kalle” – en man som har varit utan jobb under lång tid och har prövat det mesta av praktik och arbetsträning. Kalle erkänner att det kan vara svårt att komma upp på måndagarna.

Och när det gäller alkohol är ”problem ett starkt ord”, enligt Kalle, som medger att det funnits svackor. Försörjningsstöd är den ekonomi som håller honom på fötter.


Hos Mari Bergström vid stöd- och försörjningsenheten fick Kalle en påminnelse om vikten av att sköta sin arbetsplan. Den ”blandade framgången” resulterar i en månad med 50 kronor om dagen efter hyra och el.
– Det blir att leva på konserverad makrill.

Men Kalle lämnas inte ensam med detta besked. Kanske var förväntningarna för höga, konstaterar Mari Bergström.
Nästa steg är verksamheten för arbetsträning och sysselsättning där Birgitta Nylund arbetar. Hon berättar om alternativen sy- och textilverkstad, tapetseri, snickeri, fastighetsservice och naturvård.

Målgruppen är personer som varit borta länge från arbetsmarknaden – eller kanske inte är redo för ett vanligt jobb. Kalle har möjlighet att välja själv. Men reglerna är tydliga: Närvaro är en förutsättning för försörjningsstödet. Total nolltolerans gäller för alkohol och droger. Inget öl-snack på kafferasten. Drogtester förekommer.

Rollspelet byggde utan tvivel på stor erfarenhet och mycket allvar – men gav också ett och annat igenkännande leende i publiken. Ingen kan säga annat är att Kalle fick ett rakt och respektfullt bemötande. Att leva på 1 620 kronor i månaden plus 150 kronor till antabus är ingen lek, inget man önskar någon.
– Om handläggaren inte visar klienten respekt slutar mötet i ett fullständigt haveri, konstaterade de tre agerande tjänstemännen avslutningsvis.

------

FINSAM:s frukostmöten är en välbesökt mötesplats för aktuella diskussioner.
Nästa frukostmöte äger rum den 5 maj i Arbetsmarknadens hus, Visby.
Mingel och samtal med kaffe och smörgås börjar klockan 7.30. Programmet pågår sedan mellan 8.00 - 9.00.

FINSAM är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Gotlands kommun med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

Sök
Frukost för alla
Vegetariskt och glutenfritt serveras vid Finsams frukostmöten.
Rollspel
Per-Johan Fernström som "Kalle" och Birgitta Nylund som sig själv på jobbet. 
Per-Johan Fernström som Kalle och Birgitta Nylund som sig själv på jobbet.