NOVEMBER 2009

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/frukost-november
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

CSR ger företagen nya värden och konkurrenskraft

Aktivt och frivilligt samhällsengagemang blir allt vanligare inom näringslivet. CSR är ett begrepp som bland annat innefattar sociala insatser. Det kan vara att anställa grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden eller som har svårt att få jobb.

Detta var tema för Finsams frukostmöte den 3 november.

Marianne Bogle är projektledare vid företagsnätverket CSR Sweden. Bland nätverkets medlemmar (se nedan) finns flera företag med verksamhet på Gotland. Något som kan vara värt att minnas i Finsams kontakter med näringslivet.

CSR-engagemang handlar om socialt ansvar, miljömedvetenhet, kontroller i leverantörsledet, satsningar på hälsa, mångfald eller kompetensutveckling.
– Om jag kort ska sammanfatta CSR, är det att företag ska göra färre dåliga saker – och fler bra saker, förklarade Marianne Bogle.

Hon hänvisade till EU-kommissionens beskrivning av CSR: Ett begrepp som innebär att företagen frivilligt beslutar att bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö.
– Ordet frivilligt (vonuntarily) är betydelsefullt i sammanhanget. Företag föredrar frivillighet framför lagstiftning, när det är möjligt, sa Susanne Bogle.

Den del av CSR som är av störst intresse för Finsams samarbete med näringslivet gäller det sociala ansvaret med mångfald och jämställdhet på arbetsplatserna. Kort sagt att det bereds plats för alla på arbetsmarknaden. Förr fick personer med funktionsnedsättning ofta sysselsättning i skyddad verkstad. I dag är målsättningen att komma ut på arbetsmarknaden. Som exempel kan nämnas Samhalls mål är att runt 1 000 personer varje år ska få ett vanligt jobb.

För företagen innebär CSR att verksamheten speglar samhället. Det skapar nya värden och högre konkurrenskraft. Personalen trivs och kunderna värdesätter engagemanget.
– Företagen vill vara en del av samhället, sa Marianne Bogle. Företagen vill samverka. Detta både kan och bör Finsam ta tillvara.

Marianne Bogle avslutade med att konstatera att näringslivets samhällsengagemang är en framtidsfråga.
– Väldigt många företag jobbar med CSR-frågorna, avslutade hon. Särskilt viktigt är det för yngre medarbetare och de unga kunderna. CSR-engagemang är med andra ord en satsning för framtiden.

Fakta om CSR Sweden
18 stora företag och koncerner är medlem i CSR-Sweden: Posten AB,
 Löfbergs Lila AB, 
IBM, GE,
 SAAB, McDonald's, ABB, Johnson & Johnson, SAS,
 Svenska Spel, 
Axfood, Nestlé,
 Danske Bank, 
Fabege, 
AstraZeneca, SPP, Samhall, Reitan Servicehandel (7-Eleven & Pressbyrån)
Det svenska nätverket är  kopplat till CSR Europe, med 25 systerorganisationer i 22 länder runt om i Europa.
Mer information: www.csrsweden.se/


Sök
Marianne Bogles presentationsbilder