MÖTESPLATS Fredag: FINSAM PÅ GOTLAND

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/gotlandalmedalen2017
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FINSAM PÅ GOTLAND: Mötesplats

FINSAM PÅ GOTLAND: Mötesplats

Fredag, 10.00 -14.30 FinsamGotland: NÄR VI JOBBAR TILLSAMMANS  Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

 
Välkommen till Finsams tält, Hamnplan H213.
Fredagen den 7 juli, klockan 10.00 -14.30

Människor med långvarig arbetslöshet, ohälsa och social problematik hamna lätt i en gråzon mellan olika ersättningssystem. Det kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter och ineffektiva insatser.

Hur gör vi på Gotland för att skapa samverkan, där 1+1 blir 3?

 

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta många samhällskontakter. De riskerar att hamna i en gråzon där stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

Finsam Gotland har under de tio år som gått sedan bildandet samlat erfarenheter som förbundet bygger vidare på.

Vid Finsams marknadstält på Hamnplan finns representanter för våra aktuella satsningar.

Vi berättar också om våra mötesplatser, frukostmöten och inspirationsdagar.

Kontakt: Greta Henriksson, FinsamGotland, 0707 - 430 436

 

Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium