HÄLSOFRÄMJANDE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/halsa
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

HÄLSOFRÄMJANDE

Även små förändringar i vardagen gör stor nytta för hälsa och välmående. Den stora skillnaden är att de blir av. På vår hemsida kommer vi att samla hälsofrämjande länkar och tips. Det är det första steget som gör skillnad.

Liv i balans: Rörelsepaus i vardagen

Liv i balans är en serie korta och längre filmer för en rörelsepaus i vardagen. Filmerna är framtagna av socialförvaltningens hälsofrämjande team, Region Gotland. Här finns de: www.gotland.se/livibalans

Sundkurs: Webbvägen till en sundare folkhälsa. 

Sundkurs är en faktabas och inspirationskälla baserad på den samlade vetenskapen om hur livsstilen kan förbättra vår hälsa.
Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. Webbplatsen finansieras med hjälp av anslag från Hjärt-Lungfonden. Här finns Sundkurs: www.sundkurs.se
Sök