Avslutat: HAMNRINGEN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/hamnringen
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

HAMNRINGEN

Hamnringen är ett Finsamprojekt i samverkan med företag i Visby hamnområde och Arbetsförmedlingen.

Under projektperioden ska unga vuxna (18-24 år) erbjudas plats för arbetsprövning. Medverkande företag är Destination Gotland, Gotlands Stuveri, Hamnen (Region Gotland) och Gotlandsresor.

I projekt ingår också samarbete med Försäkringskassan samt Individ- och familjeomsorgen i Region Gotland.

Projektet pågår 1 mars 2011 till 30 maj 2012.

Bakgrund: Bland gotländska ungdomar är arbetslöshetsnivån högre än riket i övrigt*.

Ungdomar med långa perioder utanför arbetsmarknaden behöver stöd för att få arbetserfarenhet och referenser. Ett första steg in på arbetsmarknaden kan vara en arbetsprövning i reell miljö.

Modellen arbetsgivarring har prövats - och utvecklats – genom två tidigare Finsamprojekt på Skarphällsområdet i Visby. I projektet Hamnringen vill vi ta del av dessa tidigare erfarenheter. Skillnaden är att dessa arbetsgivare som inte tidigare har en naturlig koppling i en förening. Företagen befinner sig i ett närområde och med liknande arbetsuppgifter.

Hamnringen vill pröva möjligheten att erbjuda ungdomar arbetsprövningsplatser och ge dem kunskap om vilka krav som ställs på respektive arbetsplats .Mål: Målsättningen är att 12 personer (ålder 18-24 år) ska delta i projektet och utvecklas så att de blir anställningsbara för en kortare eller längre anställning under 2011-2012. Anställningen kan vara hos något av de medverkande företagen eller på någon annan arbetsplats.

Därutöver ska var och en ha fått ökad självkännedom avseende förmåga relaterat till arbete och eventuell funktionsnedsättning.

För företagen ska Hamnringen ge möjlighet att pröva modellen Arbetsgivarring, praktisk erfarenhet hur vi kan arbeta i samband med arbetsprövningar.  Genom projektet ska förståelsen öka bland arbetsgivare och ansvarig arbetsgrupp när det gäller att erbjuda platser för arbetsprövning.

Mer information kommer under projektets gång.

*Januari 2011 var ungdomsarbetslösheten på Gotland 12,4 procent (arbetslösa och i program med aktivitetsstöd) jämfört med rikets 10,4 procent.  Knappt 20 procent har varit arbetslösa eller i program ett år eller längre.

-------------------------------------------------

Se även Finsamprojekten Skarphälls Arbetsgivarring 1&2(avslutade) och det pågående Skarphäll 3.

Sök