Våld och hot i nära relationer

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/hot
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Våld och hot i nära relationer

Våld i nära relationer kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt eller materiellt.

Den utsatta har och ofta känslomässiga band till förövaren, vilket gör det svårt att bryta upp eller göra motstånd.

Den drabbades hälsa kan påverkas både fysiskt och psykisk, på kort och på lång sikt.

Förutom synliga skador kan symtomen handla om stress, ångest, diffusa smärtor, depression eller missbruksproblematik.

Våga fråga

Forskning visar att våld och hot i nära relationer kan förekomma i samband med lång sjukskrivning.

För att starta en diskussion om hur vi ska kunna förbättra riktlinjer och rutiner kring denna fråga har FinsamGotland och Bra Sjukskrivning på Gotland arrangerat tre seminarier, med uppföljning under 2013 och 2014.

Syftet är att oftare våga fråga om hot och våld i samband med sjukskrivning och rehabilitering.

Medverkan: Ulrika Eklund, sakkunnig konsult åt SKL i frågor kopplat till jämställdhet och genus - samt Mats Granström, processledare, Bra Sjukskrivning på Gotland


 

TELEFONLISTAN FINNS SOM PDF I SPALTEN TILL HÖGER.