Inspiration Finsam 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/inspiration2010
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

INSPIRATION FINSAM 2010
Bemötande och KommunikationFINSAMS INSPiRATIONSDAGAR arrangerades på Wisby Strand  (kongresshallen) 13-15 oktober 2010.
Efterhand kommer föreläsarns ppt-presentationer att finns nedladdningsbara på denna sida.

.

Medverkan: Docent Erik Blennberger, Ersta Sköndal Högskolakommunikationskonsult Kerstin Alex Elfvingestradpoeten Emil Jensengitarristen Christer DahlströmSteve Wicks, Motivational Interwiewing NetworkAngelika Frithiof, AF PatientkommunikationConny Johannesson, forskare och författare i LundFredric Bohm, psykolog, socionom, föreläsare, författare och stå-upp-komiker –  samt Eva Jupiter och Per-Olof Jacobsson från FinsamGotland.

 

DE JOBBAR MED INSPIRATION!

När kompetensgruppen andas ut efter tre fullmatade föreläsningsdagar passerar  Eva Weber, Folkuniversitetet med orden:
– Jag har varit på väldigt mycket fortbildning i min dar – men detta var det bästa!
Läs mer om hur det gick och framtida planer.

 

PROGRAMMET

 

13 oktober • 14 oktober • 15 oktober • 2010

Inspirationdagarna inleddes med artisten och estradpoeten Emil Jensen.

En av Inspirationsdagarnas mål är att ge möjlighet att nätverka och stärka broarna mellan våra förvaltningar och organisationer. "Minns att en mur bara är en bro som står på högkant", konstaterade Emil Jensen.

Han poängterade att det är alltid är rätt att arbetat mot framtida förbättringar: "Även om jorden går under i morgon, skulle jag plantera ett träd idag".

Läs mer om Emil Jensen här.

.

Erik Blennberger: ETIK PERSONLIGHET OCH BEMÖTANDE
Erik Blennberger är docent, teologie dr och forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola. Han har främst arbetat med etiska frågor inom socialpolitik och socialt arbete samt har arbetat med etiska koder för olika professioner.

Erik Blennberger är ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. Den huvudstudie som han bedriver handlar om bemötande. Studien är en bred analys av begreppet samt av olika teorier och ideal för bemötande inom olika samhällssektorer och branscher.

Läs mer om Erik Blennberger här.

Erik Blennberger har skrivit boken Etik i socialpolitik och socialt arbete (Studentlitteratur förlag).

Ppt-presentation ligger i spalten till höger.

.

Kerstin Alex Elving : ”TALA ÄR SILVER MEN KOMMUNICERA ÄR GULD".
Vad är kännetecknade för genuin kommunikation, icke manipulation?
Hur finner vi ett dynamiskt energiflöde i möten?
Kerstin Alex Elving är kommunikationskonsult, röst/sång/teaterpedagog, terapeut och coach.

.

 

 

 

Onsdagen avslutades med After Job till Krister Dahlströms klassiska gitarr. 

.

 

Steve Wicks: Omotiverade klienter finns inte!
Steve Wicks, socionom och leg. psykolog, har använt motiverande intervju (MI) tillsammans med sina klienter/patienter sedan 1994. Han är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Motiverande Intervju (Motivational Interview - MI) är både ett förhållningssätt och en samtalsmetod. MI har utvecklats inom missbruksvården men används i dag inom en rad olika områden där förändring är önskvärd eller nödvändig, t ex diabetesvård, rökavvänjning mm.

Ppt-presentation ligger i spalten till höger.
Länk till BEACON, Specialistservice för beroendevård.

.
 

Agnelica Frithiof : Att bemöta, beröra och beröras“ -om kommunikation, information och motovation.
Angelica Frithiof driver AF Patientkommunikation sedan 1994. Hennes huvudsakliga uppdrag är att utbilda personal inom offentlig sektor i bemötande, kommunikation, samtalsmetodik, konflikthantering och ledarskap.
Angelica Frithiof är medförfattare till boken ”Kvinna och handikappad”. 1998 kom hon ut med boken ”Beredd på operation”,  en handbok för patienter om hur de kan förhålla sig som aktiva vårdkonsumenter inför en operation eller genomgripande behandling.
Angelica Frithiof har också varit med och tagit fram filmen och boken ”Möten - möjliga eller omöjliga?”.
OH-presentation ligger i spalten till höger. 
Länk till Lust att leda 

.

Även torsdagen avslutades med After Job till Krister Dahlströms klassiska gitarr.

.

Conny Johannesson: ”Varning för egenetikfällan” 
Conny Johannesson är forskare och docentur i Lund och författare till böcker om värdebaserat ledarskap.Han har bl.a skrivit boken” Bisarra organisationer-sanningar, myter, sägner och legender. Läs mer om Conny Johannesson här.

Ppt-presentation ligger i spalten till höger.


Fredric Bohm: Relationer och kommunikation.
Fredric Bohm är psykolog, socionom, föreläsare, författare och stå-upp-komiker. Han pratar om ämnen som relationer, förändringar och hur man som medarbetare och människa kan ta kontroll över sin egen tillvaro.

Fredric Bohm befinner sig mellan två världar. Han har en förankring i den vetenskapliga kunskap, som finns kring vad som påverkar oss människor och vårt beteende, varför vi gör de val vi gör och hur vi gör för att påverka andra i vår omgivning. Men också en vana att arbeta praktiskt med att bidra till utveckling hos individer, grupper och organisationer.

Kombinationen av en bakgrund som äktenskapsrådgivare och som konsult åt näringslivet har givit honom en bred erfarenhet av att påverka människor i många olika miljöer. Något Fredric Bohm utnyttjar i sina föreläsningar, som tar fasta på allmänmänskliga fenomen och hur de yttrar sig i olika situationer. Läs mer om Fredric Bohm här.

Inspiration Finsam avslutas  av estradpoeten Emil Jensen.   Det sista inslaget blev tänkvärda visan Igen (länk till YouTube)