Inspiration Finsam 2011

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/inspiration2011
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

INSPIRATION FINSAM 2011
Tema: SAMVERKAN


IMPONERADE OCH INSPIRERADE

 Inspiration Finsam - den gotländska modellen för möten och brobyggande  uppmärksammas även ute i landet. På bilden ses Cecilia Abrahamsson (Delta Hisingen Göteborg) och Karl Henrik Nanning (Nationella Nätverkets styrelse och samordningsförbundet Uppsala län).

 LÄS MER HÄR

.

-------------------------------------------------

DE ÄR STEGET FÖRE!

FinsamGotlands kompetensgrupp planerar redan för nästa års inspirationsdagar.Inspiration Finsam har blivit den mötesplats som det är tänkt.
Drygt 1800 besökare kom till årets tre seminariedagar på kongresshallen Wisby Strand.
FinsamGotlands kompetensgrupp är redan igång med planerna för 2012.
LÄS MER HÄR

.

-------------------------------------------------

INSPIRERANDE LÄSNING

 Inspiration Finsams föreläsare är också flitiga skribenter och författare.
Här har vi samlat de mest aktuella titlarna


-------------------------------------------------

PROGRAMMET

Onsdag förmiddag: 8.30 - 12.00

KREATIVITET, LYHÖRDHET OCH SAMVERKAN


"Jag hör vad du säger och det är bra". Samtal och sketcher om samverkan utifrån publikens förslag.
Medverkan: Pauline Wolff och Gotlands Improvisationsteater.

Läs mer om Gotlands Improvisationsteater


SAMVERKAN - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Ola AnderssonSamverkan mellan myndigheter ger stora möjligheter.  Möjligheter för individer att bli sedda och få rätt insatser i rätt tid. Möjligheter för medarbetare att möta andra och lika, förstå varför man gör som man gör inom andra myndigheter och upptäcka nya arbetssätt, nya tankar och se individens behov med nya glasögon. Det är också en möjlighet för våra organisationer att utvecklas och bli lärande det vi ibland kallar lärande organisation.


Bland alla dessa möjligheter finns samtidigt utmaningar och därför skulle samverkan ibland stavas samvärkan för att det är inte bara lätt. Vi har regelverk, organisationer och traditioner att utmana. Hur hantera vi detta?  Vilka erfarenheter har vi av samverkan? Vad har vi lärt oss? Och vad har myndigheterna lärt sig? Vilka strategier bör vi ha inför framtiden?

Medverkan: Ola Andersson, förbundschef  för DELTA (Hisingen-Göteborg).

Läs mer om samordningsförbundet DELTA 

-------------------------------------------------

Onsdag eftermiddag: 13.15 -16.30

YIIHA! FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE, HUR FÅR VI TEAM ATT LYCKAS!

 En annorlunda föreläsning hur man gör för att få till bättre samarbete och ännu mer framgångsrika team. Det handlar lika mycket om fungerande strukturer och arbetssätt som att vi accepterar olikheter och kan anpassa oss till varandra.

Medverkan: Annika R Malmberg arbetar med framgångskoncept och inspiration.

Läs med om Annika R Malmberg här

-------------------------------------------------


Torsdag förmiddag: 8.30 -12.00

NÄR ALLA SER HELHETEN KAN VI JOBBA MOT SAMMA MÅL - om systemiska möten

Systemiskt tänkande är en arbetsmetod där allas erfarenheter utnyttjas för ökad förståelse. Det bidrar till ett lärande som efter hand leder till förändring.

Systemiska möten är en metod där individerna i komplexa organisationer samtidigt tar del av en konkret händelse och försöker hitta mönster i  vad som faktiskt har skett -  inte vem eller vilka som orsakat problemet. På så vis skapas en lärande organisation över organisatoriska gränser där alla jobbar mot samma mål, det vill säja förbättringar för vårdtagarna.

Det systemiska tänkande sätter fokus på individen i systemet, individens egen förmåga att påverka systemet – men också hur individen påverkas av systemet.

Medverkan: Hans Sarv har utvecklat metoden systemiska möten. Han är professor vid högskolan i Borås.

Läs mer om Hans Arv och systemiskt ledarskap i vår litteraturlista-------------------------------------------------


Torsdag eftermiddag: 13.15 - 16.30

DET GODA MÖTET

Hur får vi till det goda mötet? En patient med obotlig cancer eller en med halsfluss, en aggressiv elev eller en arbetssökande, hur möter vi dem? I skolan, på banken, på arbetsförmedlingen, i kommunen och hemma på gatan pågår ständigt möten människor emellan.

Har du funderat på hur ditt sätt att bemöta andra påverkar och formar dig? Inte? Det borde du.

Människor som blir väl bemötta är ofta mer förlåtande i sin attityd om något går snett. Det är effektivt, lönsamt, roligt och faktiskt också läkande med ett gott bemötande. Vi kan alla genom kunskap, medvetenhet och humor bidra till goda möten. Emmanuels föreläsning är tänkt som en hjälp på vägen.

Medverkan: Emmanuel Ezra är fembarnsfar, kirurg och föreläsare. Han föreläser bland annat om bemötande, etik och värderingar. Han har också skrivit boken "Det goda mötet"(Nordstedts förlag).

Läs mer om Emmanuel Ezra här

-------------------------------------------------


Fredag förmiddag: 8.30 - 12.00

DEN UNGA GENERATIONENS MÖJLIGHETER OCH HINDER I ARBETSLIVET


Om ungdomars värderingar i ett globalt perspektiv, framtidens arbetsmarknad, morgondagens medarbetare, framtidens kompetensbehov och om unga kvinnors arbetslivsvärderingar.

Medverkan: Sofia Rasmussen är framtidsstrateg hos Kairos Future. Hon är bland annat projektledare för Min Bild av Drömsamhället - en värderingsundersökning av unga i Sverige.

Läs mer om Sofia Rasmussen här


-------------------------------------------------


Fredag eftermiddag: 13.15 -16.30

HÄRSKARTEKNIKER I MÖTEN/SAMVERKAN

Hur präglade är vi egentligen av den tid vi växer upp i? Elaine Bergqvist har kartlagt olika generationer för att se vad som kännetecknar dem. Häng med på en nostalgitripp och knäck generationskoderna. Det här är en föreläsning där du kan skratta igenkännande åt din egen generation men också lära dig hur andra generationer tänker, hur vi kan hantera krockarna och dra nytta av våra olikheter i vardagen såväl som på arbetsplatsen.

Elaine tar även i föreläsningen upp och lär åhörarna att uppmärksamma det subtila i härskarsituationer och föreslår hur du kan hantera dem. Hennes budskap är inte till för att lära dig använda härskartekniker, utan för att identifiera och undvika dem, så att du slipper bli vare sig offer eller angripare.
Med humor och värme förmedlar Elaine sin kunskap. Det kommer garanterat att bli en eftermiddag med många igenkännande skratt.

Medverkan: Elaine Bergqvist är retorikkonsult och författare och har specialiserat sig på härskartekniker och interkulturell kommunikation. Hon har skrivit boken Härskarteknik – Den fula vägen till makt.

Läs mer om Elaine Bergqvist här.