Inspiration Finsam 2014

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/inspiration2014
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

INSPIRATION FINSAM 2014

Utvärdering Inspiration Finsam 2014

Bild ovan: Utvärdering av Finsam Gotland 2014

Inspiration Finsam 2014, Wisby Strand 8, 9 och 10 oktober. Årets tema är TÄNK GÄRNA:TÄNK HJÄRNA

Välkommen till Wisby Strand den 8, 9 och 10 oktober.

Årets inspirationsdagar har hjärnan i fokus. Det handlar om stress och avkoppling. Det som är utvecklande och det som är invecklat.

 
–-------------------------------------------------

Katarina Gospic är hjärnforskare, företagare och författare. HJÄRNAN - VÅRT BESLUTSFATTANDE ORGAN Onsdagen den 8 oktober 8.30 -12.00"Är det inte konstigt att de flesta har bättre koll på hur mobilen fungerar än den egna hjärnan?"

Ofta när forskarvärlden upptäcker något nytt, brukar människor vara snabba på att ta till sig de nya rönen. Men när det gäller studier om hur hjärnan fungerar är det som att vi inte riktigt vill ta till oss resultaten.

 Många ser hjärnan som en svart box, som något svårt som de tror vi vet väldigt litet om. Och vad är det som gör att du ibland vet vad du vill, men ändå inte gör det?

Katarina Gospic är hjärnforskare, företagare och författare.
TID: Onsdagen den 8 oktober, 8.30 - 12.00
 
 

Åke Pålshammar är neuropsykolog och universitetslektor. RUBRIK: Hjärnan - i fokus TID: Onsdag den 8 oktober, 13.15 -16.30"En ovanligt underhållande föreläsning om vanliga svårigheter"

Vad rör sig i huvudet på en tonåring?  Varför utsätter sig tonåringarna sig för risker och farliga situationer, som de egentligen vet att de ska undvika? Vad vet vi om hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen och tankar, utveckling och personlighet?

 
Åke Pålshammar är neuropsykolog och universitetslektor.
TID: Onsdag den 8 oktober, 13.15 -16.30
 

 

Peter Währborg läkare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. DÄRFÖR HAR STRESS BLIVIT EN SJUKDOM Torsdagen den 9 oktober 8.30-12.00

I slutet av 90-talet och början av 2000-talet sköt sjukskrivningarna plötsligt i höjden. Vad var det som hände?

Peter WährborgEn sak är säker – hjärnan måste man vara rädd om, som en skör porslinsvas. Hjärnan är inte bara utsatt för ständiga prövningar, den reagerar också på dessa prövningar och vill det sig illa blir den också ett offer, både för prövningarna och sina egna reaktioner. En av de frågor som tas upp under föreläsningen är på vilket sätt våra hjärnor kan ta skada av stress och om det går att förhindra.

Peter Währborg läkare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
TID: Torsdag den 9 oktober, 8.30 - 12.00
 

Ulrika Wolff är docent vid Göteborgs Universitet. ORD, ORD, ORD - DET HANDLAR OM DYSLEXI Torsdag eftermiddag, den 9 oktober"Dyslexi är en pedagogisk utmaning i skola och arbetsliv"

Ulrika Wolff, fotograf Torbjörn Lundgren
Dyslexi är ett, ofta ärftligt, språkligt handikapp som drabbar 5-8 procent av befolkningen. I grunden handlar det om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Vad är typiskt och vad skiljer sig åt vad gäller människors lässvårigheter? Vad betyder det på arbetsplatsen och i skolan?
 
Ulrika Wolff är docent vid Göteborgs Universitet.
TID: Torsdagen den 9 oktober, 13.15 - 16.30
 
 

Erik Fernholm är lyckoaktivist, akademiskt utbildad inom kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och evidensbaserat förändringsarbete. VÄND UPP OCH NER PÅ DINA FÖRESTÄLLNINGAR. Torsdag kväll, den 9 oktober OBS kvällsföreläsning 18.00-21.00! "hur du skapar ett långsiktigt välmående i praktiken för dig själv och andra. Men viktigast av allt vad du kan göra för att bli en del i det"

Med mycket humor, inspiration och interaktivitet får du uppleva den psykologiska forskning som vänder upp och ner på många målsättningar och sätt att tänka på inlärning, kreativitet och motivation. Med utgångspunkt i senaste tio årens hjärn- och lyckoforskning får du ett helt nytt sätt att se på vad som egentligen får dig att må och prestera optimalt.

Erik Fernholm är lyckoaktivist, akademiskt utbildad inom kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och evidensbaserat förändringsarbete.
TID: Torsdag den 9 oktober OBS kvällsföreläsning 18.00-21.00!
 

Susanne Bejerot är psykiater och kognitiv beteendeterapeut. Hon har under många år behandlat både barn och vuxna med tvångssyndrom. VEM SA ATT DU VAR NORMAL? Fredag förmiddag, den 11 oktober "Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nåt man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra!

Vissa funktionsnedsättningar syns inte. Men de spelar roll i arbetslivet. Det sociala livet har också blivit mer krävande. Stora krav ställs på strategiskt tänkande, planering och social förmågor. Det gör arbetslivet svårt för fler. En föreläsning, bland annat om svårigheter för dem som befinner sig i gränslandet.

Susanne Bejerot är psykiater och kognitiv beteendeterapeut. Hon har under många år behandlat både barn och vuxna med tvångssyndrom.
TID: Fredag den 10 oktober 8.30 - 12.00

–-------------------------------------------------

 

Inspiration Finsams riktar sig till alla anställda inom Finsams parter. Det är Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det är också Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och samarbetspartners i Finsams projekt och nätverk.

Plats: WISBY STRAND (kongresshallen)
Tillgänglighet: Länk till Gotlands tillgänglighetsguide: Wisby Strand Congress & Event
Arrangör: FinsamGotland