JANUARI 2015

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/januari2015
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

VAD VET VI OM UNGA HBTQ-PERSONERS HÄLSA?

Finsams frukostmöte 27 januari 2015

Unga HBTQ-personer blir utsatta för diskriminering, våld och hot om våld i större utsträckning än andra ungdomar och mår därför sämre. Detta går att förändra! 

Medverkan: Jonah Nylund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, delar med sig om myndighetens kunskap på området och erfarenheter av förändringsarbete.

 

Tid: 8.00 - 9.00 Frukost serveras från 7.30.
Plats: Borgens restaurang, ingång från Södra Murgatan
Anmälan:
Arrangör: FinsamGotland 
Finsams frukostmöten är öppna för alla intresserade

 

Vad är HBTQ?

HBTQ är en på svenska vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

Vad är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

MUCF är en strategisk myndighet för unga HBTQ-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

MUCF ger också bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Läs mer på myndighetens hemsida:www.mucf.se

Sök