JESSICA NORRBOM

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/jessica2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

JESSICA NORRBOM

Tisdagen den 16 oktober Klockan 12.30 - 16.00 Frisk utan flum – En vetenskaplig väg till bättre hälsa

Jessica Norrbom föreläser om forskning på inaktivitet/stillasittande och vad det innebär för oss. Effekter av träning både på kort och lång sikt – både med avseende på hälsa och prestation, stress och mycket mer.

Jessica har undervisat och föreläst mycket de senaste 15 åren, både på högskolenivå och för företag och olika organisationer. Hon har även på senare tid medverkat som expert i tidningar och Tv-program och en rad olika arrangemang för att sprida kunskap om forskning samt vad som händer i kroppen när man är fysiskt aktiv. Några exempel på Jessicas senaste uppdrag är föreläsningsserie för personalen på mediaföretaget Schibstedt, huvudtalare på Forum Värmland i Karlstad, workshop och föreläsning för allmänläkare i Östergötland.

Jessica Norrbom är fysiolog, föreläsare och forskare på Karolinska Institutet.

Hon är disputerad i fysiologi och forskar inom molekylär arbetsfysiologi. Hennes forskargrupp undersöker hur gener och proteiner kopplade till bland annat mitokondriell nybildning uttrycks och regleras i samband med enstaka träningspass och längre tids träning. Jessica arbetar även med en studie på patienter med bröstcancer som tränar under pågående behandling. Hon är också personlig tränare med specialkompetens att hjälpa kvinnor efter att de fött barn.

Tillsammans med Maria Ahlsen har hon skrivit läroboken Extremernas fysiologi (Studentlitteratur) och den populärvetenskapliga hälsoboken Frisk utan flum – en vetenskaplig väg till bättre hälsa (Fri Tanke förlag).

 

Sök
INSPIRERANDE LÄSNING

FRISK UTAN FLUM
En vetenskaplig väg till bättre hälsa

Det här är inte en dietbok eller en träningsbok. Det är en bok om hur mycket bättre du kan må bara genom att ändra små saker i din vardag. Inget flum, bara sådant som är vetenskapligt belagt.

Författare: Jessica Norrbom och Maria Ahlsén.
Utgiven av Fri tanke förlag 2017, ISBN:9789187935763
samt som e-bok 2018 ISBN:9789174373301
 
Extremernas fysiologi

EXTREMERNAS FYSIOLOGI

 
Extremernas fysiologi sammanfattar extrema fysiologiska om­ställningar som människokroppen har förmågan till. Det vill säga sådant men normalt inte utsätter sig för men som ändå är naturligt och friskt, och något vår kropp kan anpassa sig till.

Bokens primära målgrupp är högskolestudeerande inom fysiologi mm - samt den växande grupp elitmotionärer som behöver kännedom om hur yttre påfrestningar påverkar kroppen.

Författare: Jessica Norrbom och Maria Ahlsén.
Utgiven av Studentlitteratur 2017ISBN:9789144096575.