JOBBSAM

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/jobbsam
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

Utvärdering av JobbSam 2.0

JobbSam 2.0 har finansierats av Finsam under flera år. Den 24 september presenterade Joakim Tranqvist den utvärdering som genomförts under våren och sommaren. LÄS DEN HÄR

*****

För tillfället finns inga lediga tider för aktualisering

Intresset för JobbSam är mycket stort. För närvarande är alla tider för aktualisering är uppbokade. Vi återkommer när lediga tider finns tillgängliga. 

Kontakta johannes.hedlund@edu.gotland.se om du vill bli informerad om när nya aktualieseringstider finns.

*****

Läs mer om AKTUALISERING via läken till höger.

Läs mer om KONSULTATION via länk till höger:  OBS! För närvarande finns inga tider för konsultation.
 

På dessa sidor finns information, underlag och möjlighet till tidsbokning.

För aktualisering finns formulär (checklista) och samtyckesblankett. Båda ska vara ifyllda och undtertecknade  och sändas in till JobbSam innan bokat möte

********

Vad har hänt i JobbSam?

JobbSam har i två versioner pågått i fem år.I samband med årsredovisningen görs en sammanställning över tiden som gått. Här finns den. 

*****

JobbSam har flyttat

Nu finns JobbSam i nya lokaler på Broväg 10A (gamla GT-huset).

 
Närmast ingång till JobbSams nya kontor är från fastighetens baksida.
(Mellan Svenska Spels fastigheter, vid korsningen Norra Hansegatan/Bingebygatan).

 

JobbSams lokaler ligger direkt till höger om entrédörren.

--------------------------------------------

....

JobbSam är ett samarbete mellan Region Gotland och myndigheter. Det är Hälso- och sjukvården, Socialförvaltningen, Utbildning och Arbetsliv samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Alla har sin arbetsplats i samma lokaler på Broväg 25 i Visby.

JobbSam riktar sig till gotlänningar, 16-64 år, som är i behov av stöd från flera håll för att närma sig målet egen försörjning genom arbete eller studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering.

Målet är att deltagaren -med utökat stöd - inom 12 månader ska uppnå minst 10 hållbara timmar per vecka i förberedande arbetsträning.

Ett nära stöd innebär en coach som är ett praktiskt och socialt stöd för personen under hela insatsen.

Behovet av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att med nära stöd nå sitt mål.

--------------------------------------------

Tidigare och pågående Finsamprojekt visar entydigt att när myndigheter kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare.

Genom JobbSam sitter vi i samma lokaler. JobbSams deltagare kommer vid ”lokalkontoret” alltid att möta samma personer vilket underlättar att kunna få snabba besked/beslut i enskilda frågor.

KONTAKT:

Besök oss här:
JobbSam har kontor med adress Broväg 10 A Visby. 
(Gamla GT-huset)
 
Postadress:
Broväg 10 A, 621 40 Visby.
 
 
 

JobbSam teamet:

Johannes Hedlund, Sara Gräll, Jessica Westerlund
Karina Tingström, Emelie Arvidsson och Mikaela Häglund.
 
***

Coacher:

 
Mikaela Häglund 
Arbete: 070-7888043

 

Sara Gräll 
Arbete: 070-0832463

Ärendegrupp/ärendedialog:

 
Emelie Arvidsson 
 

Verksamhetsledare:

 
Johannes Hedlund 
Arbete: 070-4477664

 

 

 

 
 

 

FinsamGotlands styrelse är ytterst ansvarig för JobbSam.

 

Om JobbSam

Finsams genomförda och pågående projekt har gett samstämmiga erfarenheter: När myndigheter kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare. Samverkande myndigheter får kraft att göra mer för dem som behöver insatser från flera håll. En annan framgångsfaktor är när individen får nära stöd, över tid.

Detta ligger till grund för JobbSam, vars första projektplan och ansökan arbetats fram sedan hösten 2012.

Under 2017 har modellen omarbetats med stöd från utvärderingar och gjorda erfarenheter. Ärendegruppen är nu implementerad och har ett bredare konsultativt uppdrag för Finsams parter. 

Målet är ökad grad av implementering. Inriktningen är att verksamheten fortsätter med Finsam-stöd under ytterligare tre år - under kontinuerlig utvärdering vad gäller mål och ekonomi.

Den modell för utvärdering med indikatorer, som tagits fram av Nationella Nätverket för Samordningförbund, kommer att användas.