JOBBSAM 3.0

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/jobbsam3
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

JobbSam 3.0

JobbSam 3.0 är en modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering på Gotland.

Insatsen är placerad hos Region Gotland, Arbetsmarknadsenheten.

Länk till JobbSam: www.gotland.se/jobbsam

Den 5 oktober 2020 öppnar JobbSam för aktualiseringar

Mer information och länk till bokningskalender för aktualisering finns här: www.gotland.se/jobbsam

I första skedet släpps 12 tider.

Fokus har legat på att komma igång. Om tekniken krånglar är det viktigt att det rapporteras till projektsamordnaren Lena Jonasson.

JobbSam 3.0 ska komplettera insatser som utförs inom ordinarie verksamheter - och därmed fylla organisatoriska mellanrum, där personer med stödbehov riskerar att hamna mellan stolarna. 

Integrerad samverkan innebär – till skillnad från ”projektande” – en mer stabil verksamhet som bygger vidare på tidigare erfarenheter.

De ska jobba med JobbSam 3.0

De ska jobba med JobbSam 3.0. Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren.Här är gruppen som ska jobba med JobbSam. Från vänster: Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren.

Den första september 2020 startade JobbSam 3.0: Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. 

JobbSam 3.0 bygger på tidigare erfarenheter - men nu i ett nytt sammanhang - hos Arbetsmarknadsenheten, Region Gotland.

Ännu återstår att ta fram informationsmaterial, bokningsrutiner och blanketter. Inom kort kommer man dock att öppna för aktualisering av nya deltagare.

Läs mer här.

Målgrupp

MÅLGRUPP ÄR GOTLÄNNINGAR 16 -64 år, med behov av utökat stöd för att nå eller närma sig egen försörjning. Det kan vara personer med diffus långvarig ohälsa, arbetslöshet eller andra svårbedömda långvarig ärenden.

DELTAGAREN KAN VARA en hon, han eller hen i yrkesverksam ålder, bosatt i eller utanför regionen tätorter. Deltagaren har behov, förutsättningar och möjligheter - men behöver extra stöd för att komma eller komma tillbaks till arbete eller studier.

GENOM NÄRA COACHANDE STÖD ska deltagaren får verktyg att hantera sin social situation och driva sin egen process. För deltagaren ska medverkan leda till att bryta utanförskap, destruktiva mönster och rundgång mellan myndigheter. 

I DET UTÖKADE STÖDET INGÅR att kartlägga förhållanden som kan påverka och vara hinder för deltagarens möjlighet att närma sig egen försörjning. det kan handla om ekonomi, bostad, levnadsvanor, friskvård, tekniska hjälpmedel, samhällskunskap. kontakter med hälso- och sjukvård mm.

JOBBSAM 3.0 SKA UTGÅ FRÅN INDIVIDERS BEHOV, där myndigheter och samhälle anpassar insatser tillsammans med den enskilde.

JobbSam har – i två tidigare versioner – finansierats av samordningsförbundet FinsamGotland sedan 2014. Läs mer om det under projekt.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson:
Lena Jonasson, Samordnare VuxKomp & Jobbsam
Telefon: 0498-20 38 22
Mobil: 070-447 74 74
E-post: lena.jonasson@edu.gotland.se
Besöksadress: Mästergatan 5 E, 621 82 Visby

 

 
 
 

 

Sök
AKTUELLT OM JOBBSAM
DOKUMENT
UTVÄRDERING
STYRGRUPPEN

I styrgruppen för JobbSam 3.0 finns representanter för Finsams parter.