Kompetensgruppen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1028
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Kompetensgruppen

Finsams kompetensgrupp på Gotland planerar och genomför utbildningsinsatser och föreläsningar.

 

Greta Henriksson, FinsamGotland

Mikaela Bergstedt, FinsamGotland

Susanne Paijkull, Försäkringskassan

vakant,  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland.

Karin Hansson, Arbetsförmedlingen

Marie Hörnell, Förvaltningen Utbildning och Arbetsliv, Region Gotland.

Annika Sjögren, Socialförvaltningen, Region Gotland

Kompetensgruppens uppgifter

Inventera utvecklingsinsatser utifrån styrelsebeslut.
Genomföra utvecklingsinsatser utifrån styrelsens beslut.

Utvärdera utvecklingsinsatserna.
Sök
DET HÄR JOBBAR KOMPETENSGRUPPEN MED
FINSAMS FRUKOSTMÖTEN
Datum för planerade
frukostmöten 2018
2 februari
2 mars
4 maj
7 september
5 oktober
30 november

 

FINSAM I ALMEDALEN