Kompetensgruppen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/kompetens
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Kompetensgruppen

Greta Henriksson, FinsamGotland

Pia Dyvander-Johansson, FinsamGotland

Peter Åkesson, socialförvaltningen, Region Gotland

Charlotte Ahlin, Försäkringskassan

Kajsa Lingström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland.

Karin Hansson, Arbetsförmedlingen

Kompetensgruppens uppgifter

Inventera utvecklingsinsatser utifrån styrelsebeslut.
Genomföra utvecklingsinsatser utifrån styrelsens beslut.

Utvärdera utvecklingsinsatserna.