KONSULTATION

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/konsultation
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

KONSULTATION

OBESERVERA: INAKTUELL INFORMATION.

DENNA SIDA INNEHÅLLER INFORMATION KOPPLAD TILL AVSLUTADE JOBBSAM-PROJEKT

-------

I ärendegruppen finns representanter för Finssam parter med samlad erfarenhet av insatser som finns på Gotland och vilka krav som ställs.

Hit kan du som handläggare vända dig när du är osäker på vad som kan vara nästa bästa steg för en klient.

Eller om du är osäker på om JobbSam är rätt insats, för att gå vidare med aktualisering.

Inför konsultation med ärendegruppen

Konsultationen sker helt avidentifierat och samtycke behövs inte.

 
Det är en muntlig föredragning, utan förutbestämda frågor. För att konsultation ska bli värdefull kan det dock vara bra om du som remittent har funderat på följande
  • Vad är din frågeställning?
  • Kort beskrivning av personens arbetshistorik
  • Beskriv genomförda insatser utifrån tidsperiod och omfattning
  • Kort sammanfattning av insatsen/insatsernas resultat
  • Kort beskrivning av personens sjukdomshistoria
  • Aktuella och tidigare genomförda medicinska insatser
  • Social och ekonomisk situation
Vid frågor kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund.
E-post: johannes.hedlund@edu.gotland.se            
Mobil: 070 - 447 76 64

 

Sök
BOKNINGSBARA TIDER