SVENNY KOPP

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/kopp2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

"LADYLIKE" OCH ADHD går inte riktigt ihop

Inspiration Finsam 2016
Torsdagen den 13 oktober
Klockan 8.30 -12.00
 
Svenny Kopp är specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Hennes specialområde är skillnader och likheter mellan tjejer och killar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Hur diagnoserna kan ställa till problem för tjejer samt hur man kan upptäcka, hjälpa och stödja.
 
Tjejer med NPF möter ofta speciella svårigheter. De är vanligen mindre utåtagerande än killar och är därför svårare att upptäcka. De har oftare mer problem med uppmärksamhet och koncentration och det ställs högre krav på anpassningsförmåga och social kompetens från omgivningen.

Svenny Kopps forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter. 1999-2001 var hon projektansvarig för ”Flickprojektet”, en omfattande klinisk undersökning av flickor med ADHD, autismspektrumstörning och Tourettes syndrom.
 
Hösten 2015 påbörjades en uppföljningsstudie av Flickprojektet. Denna studie beräknas pågå i tre år (med intervjuer av 100 kvinnor och 60 kontroller samt databearbetning). Kvinnorna är nu mellan 18 och 34 år.

 
Sök
INSPIRERANDE LÄSNING

UNGDOMARS HÄLSA

I ett livsloppsperspektiv är ungdomsåren avgörande för individers hälsa.

Många av de livsstilsval som ungdomar gör bestäms inte av hur sjuk- och hälsovård fungerar utan av vilken chans de unga erbjuds att utvecklas väl – i sin närmiljö, i sitt land och i den globala miljön. Ekonomisk fördelningspolitik, könsroller, den goda skolan, lagar och regler utgör några av de sociala determinanter som påverkar ungas hälsa.

Författare: Kristina Berg Kelly, Hans Carlberg, Ingrid Hjalmers, Pia Jakobsson Kruse och Svenny Kopp

Utgiven av Studentlitteratur 2014. ISBN:9789144088464