KRAFTSAMLING: Om mångfald och samverkan i praktiken

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/kraftsamling
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

KRAFTSAMLING: Om mångfald och samverkan i praktiken

Trots att arbetsmarknaden är i ett mycket gynnsamt läge finns det grupper som har svårt att ta sig vidare mot arbetslivet. Bland annat personer med mentala/kognitiva funktionshinder.

Till kompetensutvecklingsdagen ”Mångfald i praktiken” har en bred inbjudan gått ut till personer som på olika sätt arbetar med projektet LärSams målgrupper på Gotland.Under en novemberdag varvades föredrag och workshops. Målsättningen var - och är - att detta ska leda till mer samverkan, metoder och verktyg. Projektet har redan konkreta resultat och ser stor möjlighet att öppna fler dörrar för målgruppen.

Tre föreläsare medverkade:

Lena Andrén, studievägledare gymnasiesärskolan Utsikten vid Dals-Eds folkhögskola i Dalsland. Här går 70 procent av eleverna direkt till löneanställning efter skolan. Samtliga elever vet vad de ska göra måndagen efter examen. 

 

Annabritta von Schulman, hotellägare i Visby som ska berätta om vad som krävs för att hon ska anställa personer med särskilda behov.

– Som litet företag har vi begränsat med resurser både när det gäller tid och pengar. Det finns jobb för alla om man definierar företagets behov och matchar det med rätt person. Att behandlas rättvist är viktigt för alla! Om någon behöver extra stöd – hur gör vi då?”

 

Wendela Almgren, personalchef Furniturebox, berättade om hur man i ett stort företag arbetar framgångsrikt med inkludering och mångfald. Hon utgick från konkreta anpassningsåtgärder/lösningar – vad som leder till framgång och vilka utmaningar finns.

– Alla behöver vi någon som tar fram vår potential. Tar man bort hinder genom anpassning finns enorma möjligheter. Vi tror på människor som vill och har rätt inställning. Har man det, kan man lösa resten!”

Wendela Almgren arbetar mycket med personer som har NPF-diagnoser och menar att det inte handlar om att vara ”snäll”.
– Vi har aldrig några felleveranser. Mångfald handlar inte om att vara snäll. Det är lönsamt!” 

Om LärSam

Projektet LärSam har sedan hösten 2015 arbetat för att skapa bättre förutsättningar för personer inom Daglig verksamhet att få lönearbete och/eller göra karriär internt. Från sommaren 2016 har målgruppen  utökats att även innefatta unga med aktivitetsersättning (19-29 år) med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som ADHD och AST (autismspektrumtillstånd).

Båda grupperna riskerar att livslång fattigdom då det är svårt att hitta lämpliga vägar för egen försörjning genom arbete och/eller studier.

Projektets fokus har varit att hitta och utveckla metoder och samverkan i och mellan de organisationer som finns runt individen.

- Vi lever idag i ett samhälle med föreställningar om hur vi ska vara för att ses som tillgång i ett arbetslag. Föreställningarna gör att vissa utesluts trots att de kan vara en enorm tillgång på arbetsplatsen. Det behövs mer kunskap och mindre förutfattade meningar. Mångfald är bra för alla!” konstaterar projektledaren  Anna Karlsson.