LÄRSAM

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/lärsam
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

LärSam: Projektet som gått vidare

LärSam har varit ett strukturövergripande projekt kring målgruppen unga med komplexa svårigheter. 

Våren 2017 skrev projektet en ansökan till ESF för att kunna överföra gjorda erfarenheter på strukturnivå - till direkt individstödjande insatser. 

Projektmedel beviljades och verksamheten är under uppbyggnad. FinsamGotland kommer givetvis att följa utvecklingen.

Sammanfattning av projektet LärSam unga finns här: https://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/LarSam-Unga/

---------------------------------------------------------

KRAFTSAMLING: Om mångfald och samverkan i praktiken

Trots att arbetsmarknaden är i ett mycket gynnsamt läge finns det grupper som har svårt att ta sig vidare mot arbetslivet. Bland annat personer med mentala/kognitiva funktionshinder.

Den 1 november 2016 arrangerade LärSam workshopen Mångfald och samverkan i praktiken.

Drygt 125 deltagare kom till Ljusgården på Visborg för att samverka och inspireras av varandra – och de tre föreläsarna Lena Andrén, Annabritta von Schulman och Wendela Almgren.

LÄR MER OM WORKSHOPEN HÄR.

-----------

Supported Employment

Supported Employment, SE, är ett arbetsätt som ger stöd för individens utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också med framgång inom Daglig Verksamhet.

22-25 augusti 2016 arrangerades utbildningen för 20 anställda handledare inom JobbSam  och Daglig Verksamhet/lärSam på Gotland. LÄS MER HÄR

-----------

LärSam fortsätter - och växer!

Projektet LärSam kommer att fortsätta under hösten 2016 - med en utvidgad målgrupp.

FinsamGotlands projekt 20: LärSam – metodutveckling – Unga med aktivitetsersättning (NPF) finansieras med en extra tilldelning från Nationella Rådet för samordningsförbund.

- Det arbete med metodutveckling som sker inom LärSam har alla förutsättningar att ge resultat, säger Greta Henriksson, samordnare FinsamGotland. När vi nu fortsätter med inriktning på gruppen unga med aktivitetsersättning är mycket grundarbete gjort. Det är en framgångsfaktor!

-----------

Sysselsättningsverksamheter i jämförelse

Region Gotland med i en sammanställning av verksamheter för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. Jämförelseunderlaget är framtaget våren 2016 av Marianne Merin, utvecklingsledare för Daglig verksamhet vid Partille kommun. LÄS MER HÄR

-----------

En rundtur för samverkan

Gymnasiesärskolan Utsikten i Ed, Projektet Arbetsliv i Partille (Daglig verksamhet), och Allbo Lärcenter i Arvika är verksamheter som alla, på olika sätt, varit framgångsrika i sitt arbete att bana vägen för personer med mentala funktionshinder, att gå mot lönearbete eller utvecklas och göra karriär inom Daglig verksamhet.

I januari 2016 gjorde LärSam en rundtur för att studera olika metoder och samverkansmodeller - och för att se om och hur, de kan omvandlas till oss på Gotland. LÄS MER HÄR

-----------

Konferens: BYGGA BROAR

Händer det något med arbete för unga vuxna med funktionsnedsättning? Denna frågeställning behandlades av föreläsare, forskare och entreprenörer vid konferensen ”Bygga broar”  i Linköping, 5-6 oktober 2015. Föredragshållarna visade på såväl problem som framgångsrika exempel.

-----------

Oktober 2015: Redan nu händer mycket bland de olika verksamheterna. Bland annat har LärVux, utifrån dialog med Daglig verksamhet, tagit fram riktade utbildningar för projektets målgrupp.

Just nu genomförs kartläggningar regionalt och nationellt. Vilka yrkesutbildningar, verksamma insatser/metoder finns redan och vad kan vi utveckla framåt?  Externt har mycket bra information och kontakter kommit fram från bland annat konferens ”Bygga broar” i Linköping.

----

LärSam

LärSam är ett projekt som jobbar för att hitta metoder, framgångsfaktorer och utbildningsinsatser riktade till personer som över 20 år med mentala funktionshinder eller förvärvad hjärnskada, LSS tillhörande personkrets 1 och 2.

Dessa metoder och utbildningsinsatser/yrkesutbildningar är menade att leda till lönearbete eller annan karriärmöjlighet för individen, t ex inom Daglig verksamhet.

Projektets målgrupp är personer som står mycket långt bort ifrån arbetsmarknaden. Även om projektets målgrupp är begränsad förväntas resultatet kunna användas och ge effekt på andra grupper som står långt från arbetsmarknaden.

KONTAKT

ANNA KARLSSON, projektledare
Telefon: 070 - 083 27 18
E-postanna.karlsson01@gotland.se
Besöksadress: Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Korpen, Brömsebroväg 8, 621 39  Visby
Postadress: Region Gotland, OoF, 621 81 Visby
 

Finsamprojekt har goda erfarenheter av att kombinera resurser och kunnande från olika myndigheter. Genom samarbete blir stödet till individen effektivare.

LärSam har därför en styrgrupp samt en referensgrupp där flera myndigheter och organisationer tar del av varandras kunskap. Deltagare är bland andra Försäkringskassan, LärVux, Socialförvaltningen (LSS och Daglig verksamhet). Det finns även andra kontakter som olika intressegrupper.

 

Styrgrupp

Fredrik Samnegård, Försäkringskassan Gotland
Susanna Hultberg, Arbetsförmedlingen Gotland
Anders Stoltz, rektor Desideria gymnasiesärskola, Desideria grundsärskola samt Pegasus. Kontaktperson för Lärvux.
Therese Thomsson (till hösten 2016), avd äldre och personer med funktionsnedsättning, Region Gotland.
Katarina Lawergren (från hösten 2016), omsorg om personer med funktionsnedsättning, Region Gotland
Anna Karlsson, projektledare
Greta Henriksson, samordnare, FinsamGotland (adjungerad)
 
 

Referensgrupp

Katarina Lawergren, enhetschef Daglig verksamhet, Socialförvaltningen SOF
Anna Myhr, enhetschef Daglig verksamhet, SOF
Kristin Kindgren, handläggare aktivitetsstöd Försäkringskassan, 
Ulf Smitterberg, externa platser, daglig verksamhet, SOF
Cecilia Thun, handläggare Försäkringskassan & Jobbsam, 
Peter Högberg,, AE ledare LärVux 
Birgitta Wejde, specialpedagog LärVux, 
Ann-Bodil Berggren ,LSS handläggare, SOF
Mikael Gustavsson, handledare Lövsta kooperativet, 
Roger Björkegren, arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen
Anna Karlsson, projektledare
Greta Henriksson, samordnare, FinsamGotland (adjungerad)