STAFFAN LANDIN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/landin2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

LANDINSKA BERÄKNINGAR: Blir världen bättre?

Varför vill ingen tro att brottsligheten minskar?

 

INSPIRATION FINSAM 2016
Torsdagen den 13 oktober
Klockan 13.00 -16.30

Staffan Landin är journalisten och samhällsvetaren som har ett brinnande intresse för den global samhällsutvecklingen. Han är född på Gotland och uppvuxen i Klintehamn. Efter studier i Uppsala och Sundsvall har han arbetat inom FN med utvecklingsprogrammet UNDP och stiftelsen Gapminder i samarbete med professor Hans Rosling.

 

Idag arbetar Staffan som frilansande skribent och föreläsare med att sprida information om fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i världen. Enligt Staffan är det många som är eniga i inställningen till världsfattigdomen. Däremot inte om orsakerna till problemen eller vilka övergripande åtgärder som behövs och det är detta som enligt Staffan gör området så spännande. Vi är alla överens om målen, däremot inte om medlen.

 

Staffan Landins förhoppning med hans föreläsningar är att deltagarna ska få upp ögonen på något de inte trodde, ville tro, eller bara inte ens kände till. Utvecklingsområdet är fullt av spännande fakta som helt enkelt bara passerar vår del av världen utan anmärkning.

 

Man måste förstå vad statistiken ska visa. Statistik kan vara otroligt krånglig med svåra begrepp och termer. Staffan försöker göra den  statistiken mer lättförståerlig.

 

Sök
INSPIRERANDE LÄSNING

 

SNART VÅGAR MAN VÄL INTE GÅ UT

Planerat datum för utgivning: 29 april 2016.

Karneval förlag. ISBN: 9789187207570

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

Boken riktar sig till skolungdomar från högstadiet och uppåt. Den ger läsaren tips på övningar och diskussionsfrågor samt hur man kan kanalisera sitt engagemang.

Boken har givits ut i flera upplagor och finns nedladdningsbar som pdf och e-bok. Utgiven av FN:s utvecklingsorgan UNDP, senast 2014