TORSDAG LUNCH 7/7

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/lunch2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Torsdag lunch: Om tillit till välfärden och social trygghet: Hur håller vi ihop vårt samhälle?

 
TORSDAG 7 JULI, 12.00 -13.00, Lunch serveras från 11.45
JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24, Innergården

OM TILLIT TILL VÄLFÄRDEN OCH SOCIAL TRYGGHET

Vad betyder tilliten till välfärden för det svenska samhällsbygget? Hur hanterar vi tillit, tolerans och det sociala kapitalet för att skapa ett samhälle som ger plats för alla?

Välkommen till ett lunchseminarium kring tillit till välfärden.

 

Medverkan:
Staffan Landin, skribent och föreläsare
Bettina Kashefi, chefsekonom, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Hanna Westerén, Riksdagen och Näringsutskottet
Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen
Christer Bjöhle, chefredaktör, Tidningen Horisont
Annika Krook, ordförande, Nationella Rådet
 
Moderator: Ola Andersson, förbundschef, DELTA, Hisingen Göteborg

 

Välfärd som fungerar tar vi för givet - det ger inga rubriker eller löpsedlar. Samtidigt sprids andra tankar och konspirationterier som sanningar i sociala medier. Vilken inverkan har sociala förhållanden och välfärd på ett samhälle?

Staffan Landin använder statistik som redskap för att lyfta fram olika framgångsfaktorer och visa hur dessa påverkar varandra. Med detta som bakgrund fortsätter vi samtalet kring välfärden som ett socialt kapital.

Finns det risk att tilliten till välfärden minskar med ökad globalisering?

Vad händer om statens inflytande över välfärdsinstitutionerna och offentlig sektor minskar?

Finns det ett samband mellan viljan att betala skatt till kommuner och landsting – och tilliten till välfärden? Och hur är det med det allmänna intresset för att betala skatt. Hur kan vi visa att god och effektiv välfärd för alla är ett samhällets vaccin mot korruption?

 

• • • Att rusta och att skapa är den röda tråden för FINSAMs serie seminarier i Almedalen 2015. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur kan vi utveckla samverkan som bidrar till samhällets sociala hållbarhet?

Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium